Kosztorysowanie w budownictwie

Żadna inwestycja, remont czy przebudowa nie może się obejść bez zaplanowania jej kosztów. Kosztorysowanie w budownictwie jest o tyle trudne, że wymaga uwzględnienia wielu zmiennych i obowiązującego prawa. Dlatego na rynku dostępnych jest szereg programów pozwalających zautomatyzować i ułatwić pracę kosztorysanta.

eurobudowa1 21 Kosztorysowanie w budownictwie

Przepisy dotyczące kosztorysowania

Kosztorysowanie musi się odbywać w granicach obowiązujących przepisów prawnych. Podstawowymi aktami normatywnymi, które regulują ramy tworzenia kosztorysów budowlanych, są:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, nr 130, poz. 1389).

Reguluje ono metody sporządzania kosztorysu inwestorskiego, sposoby kalkulowania cen, obliczania kosztów prac budowlanych i projektowych wraz z tabelami wskaźników procentowych.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004, nr 202, poz. 2072, z późn. zm).

Precyzuje zasady jakie muszą spełniać dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne i programy do kosztorysowania.

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 z 2001, poz. 1050 z późn. zm.).

Informuje o sposobach ustalania cen towarów oraz usług, a także o sankcjach za nieprzestrzeganie jej zapisów

Dodatkowe przepisy można znaleźć z innych ustawach, m.in. w Prawie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004, nr 19 poz. 177) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Powyższe przepisy określają również części składowe poszczególnych kosztorysów, wymaganą zawartość i załączniki.

kosztorys 1024x462 Kosztorysowanie w budownictwie

Programy do kosztorysowania – funkcje

Przedsiębiorcy i inwestorzy najczęściej korzystają ze specjalnych programów do kosztorysowania robót budowlanych. Ich zaletą jest automatyzacja niektórych czynności, dostarczenie aktualnych danych dotyczących cen i kosztów pracy lub usług oraz szybkość obliczeń. Można w nich tworzyć różne rodzaje kosztorysów (m.in. inwestorskie, ofertowe lub powykonawcze), o różnym zakresie prac (ziemne, instalacyjne, budowlane, drogowe itp.).

Programy do kosztorysowania zawierają bazy danych cen, usług, robocizny, pracy sprzętu itp. (lub korzystają z zewnętrznych, internetowych baz) oraz katalogi norm budowlanych. Pomagają również dobrze sporządzić przedmiar robót. W wielu z nich można zaimportować projekt z innego pliku (np. cad lub pdf), a potem zaktualizować go na własne potrzeby. W programie powinny znaleźć się bazy danych dla różnych technologii prowadzenia prac (najlepiej regularnie aktualizowane).

Przygotowywany kosztorys można podejrzeć na każdym etapie tworzenia, jak również na jego podstawie sporządzić harmonogram prac.

W niektórych aplikacjach udostępniono dodatkowe funkcje pomagające zaplanować prace, takie jak np. obliczanie kosztów spedycji lub czasu pracy rusztowań. Obecnie, gdy coraz więcej firm rozszerza swoją działalność poza Polskę, przydatna bywa również możliwość pracy z innymi walutami (np. przeliczania kosztów w euro).

Zazwyczaj jest tak, że produkt jednej firmy ma kilka wersji, pozwalając na rozbudowanie podstawowej części do kosztorysowania o dodatkowe moduły (np. do harmonogramowania prac, projektowania, tworzenia przedmiarów robót z projektów, monitorowania realizacji kosztorysu itp.). Niektóre konkurencyjne aplikacje współpracują ze sobą, pozwalając na import danych z innych programów, ale to często wiąże się z problemami, o czym poniżej.

Na co zwrócić uwagę wybierając program do kosztorysowania?

Wybierając oprogramowanie warto zwrócić uwagę na zakres danych jakie są w nim dostępne i ich aktualność (częstotliwość aktualizacji i to czy jest ona płatna dodatkowo). Baza normatywna powinna być możliwie bogata, uwzględniając zestawienie nakładów, składek, narzuty, marże i cenniki. Zawarte w niej rekordy powinny być edytowalne, pozwalając na dostosowywanie kosztorysu do indywidualnej sytuacji. Przed zakupem warto się także upewnić, że program obsługuje wszystkie KNR-y z których firma chce korzystać (teraz lub w przyszłości).

W programie powinny się również znaleźć dodatkowe funkcje pozwalające na import danych z innych plików (lub aplikacji). Dobry program do kosztorysowania musi obsługiwać format .ath i .fwd, pozwalające dzielić się stworzonymi kalkulacjami.

Jednocześnie trzeba być świadomym problemów i nieścisłości, które mogą się pojawić w przypadku korzystania z aplikacji innego producenta (a co za tym idzie innych formuł obliczeniowych, bazy itp.). Po otwarciu pliku w innym programie bywa, że kosztorys różni się od oryginału. O wyborze może więc też zdecydować kompatybilność z programami zainstalowanymi u wykonawcy, architekta lub w biurze projektowym.

Równie ważna jest wygoda pracy i możliwość monitorowania kosztorysu w trakcie jego tworzenia. Przydatne do analizy są zestawienia danych, podsumowania, tabele i wykresy, które pozwalają pokazać części składowe kosztów. Wygodne są również wprowadzone formuły matematyczne (nie trzeba ich szukać) oraz możliwość przesłania gotowej wyceny prac mailem, bezpośrednio z programu.

Ile kosztuje program do kosztorysowania?

Większość programów jest płatna. Licencja na jedno stanowisko to koszt nawet rzędu kilku tysięcy złotych. Cena ta może ulec obniżeniu w przypadku zakupu większej liczby licencji. Promocję otrzymują również studenci i absolwenci kierunków budowlanych oraz np. nowo powstałe firmy lub urzędy. Wówczas koszt zakupu programu na jeden komputer wynosi od kilkuset złotych wzwyż.

Niektórzy producenci oferują darmowe wersje demo lub próbne, ale te najczęściej nie mają wszystkich funkcji pozwalających na pełne wykonanie kosztorysu lub wykorzystanie go w praktyce (np. trzeba zapłacić za możliwość wydruku).

Darmowe programy do kosztorysowania również są dostępne na rynku, ale jest ich mało. Wiele z nich ma ograniczone funkcje (np. dając możliwość wykonania jedynie wybranego rodzaju kosztorysu) lub korzysta ograniczonej liczby KNR-ów. Niektóre z nich są formą reklamy produktów określonej firmy, w swojej bazie oferując jedynie towary z jej logo.

Opublikowano Sprzęt i technologie budowlane | Otagowano | Skomentuj

Ucywilizowanie zamówień poniżej progów…

Omawiając nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, które weszły w życie w roku 2016 r. jako najważniejsze wskazywaliśmy m. in. rozszerzenie możliwości składania odwołań do KIO w przypadku tzw. zamówień poniżej progów unijnych (m. in. http://www.eurobudowa.pl/blog/2016-10-09-zmiany-po-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-z-28-lipca-2016-r.html).

przetargi progi Ucywilizowanie zamówień poniżej progów...

Niestety orzecznictwo KIO w tym zakresie nie było korzystne na wykonawców, gdyż KIO przyjęło odmienną (od powszechnie przyjmowanej) interpretację art. 180 ust. 2 pkt 6 stwierdzając, że odwołania takie powinny być odrzucane, albowiem ustawodawca nie przewidział możliwości składania odwołań od zaniechania odrzucenia nieprawidłowej oferty (m. in. KIO 1674/16).

Opublikowano Dokumentacje i procedury przetargowe | Skomentuj

Mieszkanie Plus a zamówienia publiczne

Program Mieszkanie Plus powoli nabiera kształtów i choć wciąż pozostaje kilka niewiadomych, możemy już pokusić się o pewne spekulacje. Sprawdźmy zatem, jak rządowy pomysł budowy mieszkań na wynajem wpłynie na sytuację małych i średnich firm startujących w przetargach oraz ich pracowników.

Opublikowano Budownictwo i gospodarka | 3 komentarzy

Szkolenia po nowelizacji ustawy – warto wiedzieć…

Polska Platforma Szkoleniowa zaprasza na szkolenie:
Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r., które odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 r., szkolenie prowadzone przez byłego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego.

Opublikowano Dokumentacje i procedury przetargowe | Otagowano | Skomentuj

Zmiany po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień publicznych z 28 lipca 2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

tender 300x199 Zmiany po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień publicznych z 28 lipca 2016 r.

Zdecydowana większość znowelizowanych przepisów dedykowana jest Zamawiającym, możliwe jest jednak wyodrębnienie grupy przepisów bezpośrednio kształtującej prawa i obowiązki Wykonawców.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

Opublikowano Dokumentacje i procedury przetargowe | Otagowano | 1 komentarz

Skuteczne ogrzewanie obiektów przemysłowych – VOLCANO!

volcano VTS 300x263 Skuteczne ogrzewanie obiektów przemysłowych  VOLCANO!

Nagrzewnice VOLCANO stanowią integralną część nowoczesnych instalacji grzewczych budynków, takich jak hale, magazyny, sklepy itp. Stosowane w obiektach o średniej i dużej kubaturze eliminują problem niedogrzania i negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na wnętrze. Każda nagrzewnica Volcano jest poddawana 3 rodzajom testów jakościowych, co pozwala w praktyce na eliminację braków produkcyjnych i objęcie każdego produktu 5 letnią gwarancją fabryczną.

Zastosowanie:

 • Hale produkcyjne
 • Warsztaty
 • Supermarkety
 • Obiekty sportowe
 • Hurtownie ♦ Magazyny

Opublikowano Sprzęt i technologie budowlane | 3 komentarzy

Budując dom latem – myśl o zimie!

Maty grzewcze – sposób na (nie) odśnieżanie podjazdu

maty 300x200 Budując dom latem  myśl o zimie!

Co roku w okresie zimowym powraca problem odgarniania śniegu i zapobiegania oblodzeniom. Szczególnie tam, gdzie opady bywają obfite (np. w górach), poszukuje się rozwiązań trwałych, długoterminowych i niezbyt czasochłonnych, pozwalających szybko pozbyć się nadmiaru białego puchu i lodu. Jednym ze sposobów walki z zimową aurą są maty grzewcze.

Opublikowano Sprzęt i technologie budowlane | Otagowano , | 1 komentarz

Zmiany prawne w przetargach w 2016 roku

Nowy rok często wiąże się ze zmianami w prawie – stare przepisy są uchylane, a na ich miejsce wchodzą nowe. Podobnie jest z początkiem 2016 w Prawie Zamówień Publicznych. Uchwalone pod koniec 2015 roku przepisy dotyczące przetargów właśnie wchodzą w życie.

W grudniu, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Wraz z końcem roku zmianie uległy również niektóre przepisy związane z procedurą przeprowadzania i rozliczania przetargów oraz z obowiązkami zamawiających.

Opublikowano Dokumentacje i procedury przetargowe | Otagowano , | 1 komentarz

Wykonanie przyłącza wodociągowego – koszty, procedury – czyli jak i za ile

wodociag 300x200 Wykonanie przyłącza wodociągowego  koszty, procedury  czyli jak i za ile

Przyłączenie domku do wody i kanalizacji wymaga szeregu uzgodnień i spełnienia określonych formalności. Podpowiadamy, jak krok po kroku przejść przez całą procedurę, by zaoszczędzić sobie nerwów, i ile to (szacunkowo) będzie kosztowało.

Opublikowano Budownictwo i gospodarka, Sprzęt i technologie budowlane | Otagowano , , | 7 komentarzy

Zmiany prawa budowlanego, pozwolenia na budowę – nowe przepisy od czerwca 2015

Prawo budowlane w 2015 roku było nowelizowane czterokrotnie. Jedną z najbardziej oczekiwanych nowelizacji są obowiązujące od 28.06.2015 zmiany związane z wymaganiami dotyczącymi pozwolenia na budowę. Ich celem jest uproszczenie i skrócenie czasu załatwiania formalności związanych z procesem budowlanym, co ma się przyczynić do zwiększenia ilości inwestycji i poprawy dynamiki rynku budowlanego.

Opublikowano Budownictwo i gospodarka | Otagowano , , | 5 komentarzy