Zabezpieczenie należytego wykonania umowy według prawa zamówień publicznych

Jakie zmiany zostały wprowadzone w 2010 roku w ramach Nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych? Co nadal obowiązuje, a czego przedsiębiorcy budowlani w przypadku gwarancji należytego wykonania umowy, nie muszą już przestrzegać?

Przetargi publiczne, zdecydowanie dają możliwość pozyskiwania intratnych i dochodowych zleceń na roboty budowlane. Jednakże z drugiej strony, przedsiębiorca składający ofertę konkursową, musi być świadomy obligatoryjnych przepisów, wynikających z Prawa zamówień publicznych, które są wykonywane i stosowane przez zawarte odpowiednie zapisy w umowie.

Zakres zabezpieczenia według nowelizacji.

Jak już pisaliśmy w artykule „Wygrać przetarg”, zamawiający może żądać od wykonawcy odpowiednich, określonych ustawą, form zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Od stycznia 2010 roku nastąpiło jednak zawężenie owego zakresu zabezpieczenia. Oczywiście zamawiający może nadal żądać od realizatora umowy, zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania całkowitego lub częściowego prac określonych w kontrakcie, natomiast nie może już oczekiwać rekompensaty z zabezpieczenia, z tytułu gwarancji jakości. Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ nie są oni tym samym już zobligowani do wpłacenia na rzecz inwestora często wysokich kwot na kilkuletni okres trwania gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady pozostało bez zmian i obowiązuje nadal. Według ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie można wykorzystać również w innych przypadkach, zwłaszcza w kwestiach roszczeń odszkodowawczych, zarówno z tytułu niewykonania poszczególnych zobowiązań, jak i za zwłokę w zrealizowaniu umowy. Również wszelkie kary umowne, mające zastosowanie w umowie, mogą zostać wypłacone z tytułu zabezpieczenia, a także inne kary umowne, przewidziane w sytuacjach nienależytego zrealizowania prac budowlanych.

Formy zabezpieczenia w ramach nowelizacji prawa zamówień publicznych

W przypadku form zabezpieczeń, ustawodawca utrzymał wszystkie wcześniejsze postanowienia. Wykonawca może więc wybrać formę mu najbardziej odpowiadającą i według ustawy Prawo zamówień publicznych, formą gwarancji może być zabezpieczenie finansowe, poręczenie lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz poręczenie udzielane przez określone ustawą podmioty. Dodatkowo, jeśli zamawiający wyrazi zgodę, wykonawca może wnieść zabezpieczenie za pomocą poręczenia wekslowego banku, SKOK-u, lub też przez zastaw rejestrowy dokonany na odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. Termin wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia, strony muszą ustalić samodzielnie, w ramach sporządzonej umowy o zakres poszczególnych robót, ponieważ owa ustawa nie precyzuje jasno, w jaki sposób ma się to odbywać. Nowelizacja również nie zmienia kwestii dysponowania przez wykonawcę zabezpieczeniem, przez cały czas trwania umowy, pod warunkiem, że kwota i okres trwania zabezpieczeń pozostanie bez zmian. Jeśli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia, zamawiającemu na podstawie art. 46 ust.5 Prawo o zamówieniach publicznych, przysługuje możliwość pozostawienia w formie zabezpieczenia wpłaconego wadium.

Przedsiębiorca może startować zarówno w przetargach publicznych jak i niepublicznych. W ramach współpracy z jednostkami państwowymi, wykonawca musi przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc stosować się do określonych ściśle form i zakresu zabezpieczenia. W przypadku niepublicznych, a więc komercyjnych konkursów, strony mogą swobodniej określać formy zabezpieczeń, tak by zarówno inwestor miał pewność rzetelnego wykonania prac, jak i wykonawca miał realne możliwości dopełnienia warunków gwarancyjnych.

Podziel się!
    Ten wpis został opublikowany w kategorii Budownictwo i gospodarka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    *

    Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>