Zmiany prawne w przetargach w 2016 roku

Nowy rok często wiąże się ze zmianami w prawie – stare przepisy są uchylane, a na ich miejsce wchodzą nowe. Podobnie jest z początkiem 2016 w Prawie Zamówień Publicznych. Uchwalone pod koniec 2015 roku przepisy dotyczące przetargów właśnie wchodzą w życie.

W grudniu, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Wraz z końcem roku zmianie uległy również niektóre przepisy związane z procedurą przeprowadzania i rozliczania przetargów oraz z obowiązkami zamawiających.

Zmiana kwot progowych

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2263) zmianie uległy kwoty progowe. Są to kwoty których przekroczenie wymaga od zamawiającego przekazania informacji o przetargu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli przetarg dotyczy robót budowlanych, to (bez względu na to kto jest zamawiającym) kwota progowa jest ta sama: równa lub wyższa 5 225 000 euro.

Nieco inaczej jest z dostawami i usługami – tutaj kwoty różnią się w zależności od podmiotu organizującego przetarg. Jeżeli zamawiającym jest jednostka z sektora finansów publicznych (z wyjątkami wymienionymi w §1 pkt. 1 Rozporządzenia) wówczas ma ona obowiązek przekazania ogłoszenia wtedy, gdy kwota przetargu przekroczy 135 000 euro. Dla zamówień sektorowych i przetargów związanych z obronnością lub bezpieczeństwem kwota ta jest nieco wyższa i wynosi 418 000 euro. Inne podmioty zamawiające dostawy lub usługi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych muszą publikować ogłoszenie w przypadku przekroczenia lub równowartości kwoty 209 000 euro. Takie same kwoty obowiązują przy konkursach.

Zmiana kursu średniego euro / PLN

Wraz z początkiem nowego roku zmianie uległ również kurs, po którym w zamówieniach publicznych przelicza się euro na złotówki. Nowy średni kurs został opublikowany w grudniu, w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254). Od 1.01.2016 kurs średni stosowany w zamówieniach publicznych wynosi 4,1749zł za 1 euro.

Nowy europejski formularz zamówienia

Z początkiem stycznia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2016/7 wprowadzające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dokument ten zastąpi oświadczenia wykonawcy, składane w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów i tego, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania. Formularz składa się z 6 części:

 1. Informacji o zamawiającym i zamówieniu

 2. Informacji o wykonawcy

 3. Kryteriów wykluczenia z postępowania

 4. Kryteriów kwalifikacji do udziału w postępowaniu

 5. Ograniczeń liczby uczestników postępowania

 6. Oświadczeń końcowych

Wzór formularza znajduje się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KE.

Rozporządzenie dopuszcza taką możliwość, by cały formularz składał się z jednego pytania (czy wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji), w odpowiedzi na które wykonawca udzieli odpowiedzi tak lub nie. Pozwoli to zmniejszyć biurokrację i obciążenie administracyjne, tym bardziej że od 18.04.2016 formularz będzie wypełniany wyłącznie elektronicznie. Zamawiający będzie mógł w każdej chwili zażądać okazania dodatkowych dokumentów, które potwierdzą oświadczenie złożone przez wykonawcę.

Formularz będzie stosowany w Polsce po implementowaniu do polskiego Prawa Zamówień Publicznych przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Prace nad tym trwają, a projekt nowej ustawy PZP (uwzględniający wytyczne obu dyrektyw) został obecnie skierowany do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Polecamy też artykuł :„Zmiany prawa budowlanego, pozwolenia na budowę – nowe przepisy od czerwca 2015

Podziel się!
  Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  Jedna odpowiedź na „Zmiany prawne w przetargach w 2016 roku

  1. Marian pisze:

   Super, dzięki za przydatny wpis :D

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>