Ucywilizowanie zamówień poniżej progów…

Omawiając nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, które weszły w życie w roku 2016 r. jako najważniejsze wskazywaliśmy m. in. rozszerzenie możliwości składania odwołań do KIO w przypadku tzw. zamówień poniżej progów unijnych (m. in. http://www.eurobudowa.pl/blog/2016-10-09-zmiany-po-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-z-28-lipca-2016-r.html).

przetargi progi Ucywilizowanie zamówień poniżej progów...

Niestety orzecznictwo KIO w tym zakresie nie było korzystne na wykonawców, gdyż KIO przyjęło odmienną (od powszechnie przyjmowanej) interpretację art. 180 ust. 2 pkt 6 stwierdzając, że odwołania takie powinny być odrzucane, albowiem ustawodawca nie przewidział możliwości składania odwołań od zaniechania odrzucenia nieprawidłowej oferty (m. in. KIO 1674/16).

Koniec ubiegłego roku zaowocował pojawieniem się dwóch orzeczeń Sądów Okręgowych (Sądu Okręgowego w Lublinie; sygn. akt IX Ga 502/16, drugie oraz Sądu Okręgowy w Szczecinie sygn. akt II Ca 1461/16), z których wynika, że zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniu przed KIO podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami prawa – ustawy PZP wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym również zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był wykluczyć, a także zaniechanie odrzucenia oferty, która winna była zostać przez niego odrzucona.

Co to oznacza dla wykonawców?

Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP nie będę już zdani na łaskę i niełaskę zamawiających, którzy faktycznie nie byli w jakikolwiek sposób weryfikowani przy tych postępowaniach. Co więcej – często zdarzało się, że zamawiający celowo nie odrzucali nieprawidłowych ofert wykonawców, którzy zajmowali niższe pozycje, tylko po to, aby wyłączona była możliwość złożenia odwołania do KIO.

Przyjmując za prawidłową wykładnię dokonaną przez Sądy Okręgowe wykonawcy będą mogli reagować na nieprawidłowości w wyborze ofert w postępowaniach poniżej progów unijnych. Nareszcie.

Autor: Bartosz Majda
Adwokat | Partner Zarządzający

 Ucywilizowanie zamówień poniżej progów...

Podziel się!
  Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacje i procedury przetargowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

  3 odpowiedzi na „Ucywilizowanie zamówień poniżej progów…

  1. Pingback: Wielkopolskie Centrum Zamówień Publicznych - portal o zamówieniach publicznych dla Wykonawców | Ucywilizowanie zamówień poniżej progów

  2. Barbara pisze:

   Bardzo przydatny post. Informacje zawarte w nim są rzetelne. Pozdrawiam

  3. W końcu jakiś krok w dobrą stronę, w końcu wykonawcy mają jakieś swoje prawa…

  Dodaj komentarz