Przetarg: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej hurtowni wielobranżowej z zapleczem...

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej hurtowni wielobranżowej z zapleczem biurowo-socjalnym

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Paweł Nowaczyk
Specjalista ds. Inwestycji
Ulica Panny Marii 2
61-108 Poznań
Telefon 61 884 39 64
Fax 61 850 41 07
E-mail pawel.nowaczyk@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej hurtowni wielobranżowej z zapleczem biurowo-socjalnym w m. Leszno ul. Geodetów dz. nr 93/22

 

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2016-11-25 08:30
Termin otwarcia ofert 2016-11-25 08:45
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2016-11-18 11:57
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia serwis WWW Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt 4 Rozdziału I Warunków Zamówienia.
Wymagane wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena = 100%
Termin związania ofertą 60 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z pkt 5 Rozdziału I Warunków Zamówienia
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod pocztowy 61-108
Miasto Poznań

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii