Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej z aluminium na miedź wraz z robotami wykończeniowymi w...

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej z aluminium na miedź wraz z robotami wykończeniowymi w pomieszczeniach biurowych Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza”
ul. Opolska 37
31-274 Kraków
tel. 12 415-85-09
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 1.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2016-12-07 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

„Wymianę instalacji elektrycznej z aluminium na miedź wraz z robotami wykończeniowymi w pomieszczeniach biurowych Spółdzielni w Krakowie przy  ul. Opolskiej 37”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.12.2016 roku do godz.16.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacje Warunków Przetargowych realizacji zadania są do odebrania odpłatnie w wysokości 170 zł netto  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Wadium w wysokości 1 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni  w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 07.12.2016 roku.

Spółdzielnia SM „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii