Przetarg: ZABEZPIECZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot:

ZABEZPIECZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data zamieszczenia: 2017-02-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
ul. Św. Gertrudy 26-29
31-048 Kraków
tel. (12) 618-40-10
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-02-16 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOŁTYSOWICKIEJ 15.

 

 

Zakres prac został szczegółowo opisany w Specyfikacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją i Zapytaniem Ofertowym określonymi przez Zamawiającego, które są dostępne w załączniku.

.

Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres, jak wyżej). Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu zgłoszenia, a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania Umowy.

.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 16.02.2017 r. do godz. 14.00.

 .+4,

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

.

„Przedmiot postępowania Wrocław Sołtysowicka – zabezpieczenie obiektu

– nie otwierać przed 16.02.2017 r.”

.

Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z KC. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii