Przetarg: Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym Spółdzielni

Przedmiot:

Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku
ul. Wyszyńskiego 1a
48-200 Prudnik
tel. 77 436-24-02
Województwo: opolskie
Miasto: Prudnik
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-07-24 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM BĘDĄCYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.
Termin realizacji zamówienia 20.08.2017 r. – 30.09.2017 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, w kasie Spółdzielni w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 24. 07. 2017 r. do godz. 10.00 lub przelewem z warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni do dnia 23.07.2017 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w pokoju nr 6 w siedzibie Spółdzielni do dnia 24. 07. 2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24. 07. 2017 r.
Nie przewiduje się otwarcia ofert przy udziale oferentów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 a.
Wszelkich informacji dotyczących specyfikacji i przetargu udziela się zainteresowanym pod nr tel. 77 436-24-02 lub w pokoju nr 6 Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oferent wybrany do realizacji powyższego zadania ponosi koszty zamieszczenia ogłoszenia w prasie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii