Przetarg: Wykonanie remontu tarasów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu tarasów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Generała Emila Fieldorfa 3 w Pruszczu Gdańskim

TBS-ABK Sp. z o. o.
ul. Cyprysowa 12
83-000 Pruszcz Gdański
tel. (58) 682-31-57, tel/fax: (58) 692-11-44

Osoba do kontaktu: Adam Chrzanowski
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-09-29 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie remontu tarasów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Generała Emila Fieldorfa 3 w Pruszczu Gdańskim”

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Generała Emila Fieldorfa 3 w Pruszczu Gdańskim.
2. Zakres prac obejmuje:
Wykonanie remontu tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Generała Emila Fieldorfa 3 w Pruszczu Gdańskim zgodnie z opinią techniczną oraz przedmiarem prac (załącznik nr 1 i 2)
Istniejącą zieleń należy zachować a teren przyległy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie miejsce składowania materiałów oraz zaplecze socjalne dla pracowników.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia należy zapoznać się z obiektem, w którym będzie realizowane zadanie.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty odbioru końcowego zadania.
4. Wykonawca przedstawi zamawiającemu ważną polisę OC.
5. Miejsce wykonywania robót: Pruszcz Gdański, ul. Generała Emila Fieldorfa 3.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
8. Czas trwania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.
9. Planowany termin realizacji zamówienia: 2018 rok
SEKCJA III: TRYBY
1. Przedmiar robót oraz opinię techniczną można uzyskać w siedzibie administratora, przy ul. Cyprysowej 12, 83-000 Pruszcz Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00, lub na stronie internetowej www.tbs-abk.home.pl w zakładce przetargi.
2. Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 29.09.2017r. do godziny 12:00, w siedzibie administratora (Administrator Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz Gdański)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii