Przetarg: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach Spółdzielni

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Parzęczewska 21
95-100 Zgierz
tel/fax: (0-42) 716-40-02
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie w 2018 roku robót remontowo-budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZSM zlokalizowanych na terenie Zgierza i Strykowa.

Wszystkie wymogi stawiane oferentom oraz zakres rzeczowy robót budowlanych przeznaczonych do wykonania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy wykupić, wpłacając na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 181020 3440 0000 7402 0013 0849 kwotę w wysokości brutto 61,50 zł (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt jeden 50/100).

Koszt SIWZ wynosi - 50,00 zł + 23% VAT.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym w pokoju nr 17 (w godz. 8.00-15.00) po wpłynięciu ww. kwoty na konto ZSM.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 12 (sekretariat) do godz. 12.00, do dnia 18 grudnia 2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie wskazanym w pkt. 4 SIWZ.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia oferty jest wykupienie SIWZ oraz złożenie oferty wg wzoru załączonego do SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZSM w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 12.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii