Przetarg: Sprzedaż i dostawa kruszyw

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa kruszyw

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energetyka Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin
Email: rmroczkowski@energetyka.lubin.pl
Telefon: 76 74 69 154, 785990939
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Sprzedaż i dostawa kruszyw w 2018 roku

Opis postępowania INFORMACJE OGÓLNE:

Zamawiający:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469 907 900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Proszę o złożenie oferty na :
"Sprzedaż i dostawę kruszyw w 2018 roku"

Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Lubin Główny
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Mieszanka piaskowo-żwirowa (pospółka) – dostawa Szyb Rudna RVII
Kruszywo bazaltowe 0÷31,5 - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Kruszywo bazaltowe 0÷31,5 – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Kruszywo bazaltowe 0÷31,5 – dostawa Lubin Główny
Kruszywo bazaltowe 0÷31,5 – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Kruszywo bazaltowe 0÷31,5 – dostawa Szyb Rudna RVII
Kruszywo bazaltowe 31÷63 - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Kruszywo bazaltowe 31÷63 – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Kruszywo bazaltowe 31÷63 – dostawa Lubin Główny
Kruszywo bazaltowe 31÷63 – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Kruszywo bazaltowe 31÷63 – dostawa Szyb Rudna RVII
Humus - dostawa Wydział W1 Szyb Rudna Zachodnia Polkowice
Humus – dostawa Szyb Lubin Wschodni
Humus – dostawa Lubin Główny
Humus – dostawa SW1 Polkowice-Sieroszowice
Humus – dostawa Szyb Rudna RVII


INNE:
1. Warunki oraz informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Projekcie Umowy załączonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Postępowanie prowadzone jest na ceny jednostkowe (netto/t).
3. Wymagana jest akceptacja Projektu Umowy.
Grupa asortymentowa F11 - Cement,wapno,piasek,żwir,gipsy itp.
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2017-12-28 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2017-12-28 09:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 60
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z WPEC w Legnicy S.A. / Energetyka sp. z o.o. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że WPEC w Legnicy S.A. / Energetyka sp. z o.o przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 pkt 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia Umowa

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii