Przetarg: Usuwanie awarii i usterek urządzeń energetycznych oraz sieci i instalacji technologicznych...

Przedmiot:

Usuwanie awarii i usterek urządzeń energetycznych oraz sieci i instalacji technologicznych na obiektach

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energetyka Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin
Email: jwojtyla@energetyka.lubin.pl
Telefon: 76 74 69 281
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Usuwanie awarii i usterek urządzeń energetycznych oraz sieci i instalacji technologicznych na obiektach Wydziałów EC-4 Legnica i W-4 Legnica

Opis postępowania 1. ZAMAWIAJĄCY:
Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usuwanie awarii i usterek urządzeń energetycznych oraz sieci i instalacji technologicznych na obiektach Wydziałów EC-4 Legnica i W-4 Legnica.

3. INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

4. UWAGA:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2016 Prezesa Zarządu "Energetyka" sp. z o.o. z dnia 12 maja 2016 roku w postępowaniach organizowanych przez naszą Spółkę obowiązuje 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury.
Grupa asortymentowa  
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-01-04 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-01-02 10:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 90
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z SIWZ
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z projektem umowy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii