Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE na postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE na postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żarów
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
tel. 74 8580 591 wew. 304
r.huszczo@um.zarow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żarów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 8
przy ul. Mickiewicza 5 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- rozbiórka wyeksploatowanego pieca kaflowego,
- postawienie pieca kaflowego do 1m³,
- podłączenie pieca do przewodu dymowego,
- wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów..


3. Termin realizacji zamówienia 25.01.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie
bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 05.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w
Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer
74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej
ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii