Przetarg: Budowa węzłów ciepłowniczych indywidualnych w budynkach Spółdzielni

Przedmiot:

Budowa węzłów ciepłowniczych indywidualnych w budynkach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZIELENIEC”
ul. Broniewskiego 53E/2
87-100 Toruń

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Trawiński, tel. 56 654-26-78
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZIELENIEC” w Toruniu, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Projektów i budowę węzłów indywidualnych w budynkach przy ul. Broniewskiego 51-51D i Asnyka 4-6 w Toruniu”.

Przetarg obejmuje:

1) opracowanie pięciu projektów branży budowlanej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła Firmą PGE, obejmujących swym zakresem budowę pięciu węzłów ciepłowniczych indywidualnych zlokalizowanych wg opisu zawartego w p-cie 2.1 SIWZ,

2) opracowanie projektu branży budowlanej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła Firmą PGE, obejmującego modernizację istniejącego węzła ciepłowniczego grupowego na węzeł indywidualny, zlokalizowanego wg opisu zawartego w p-cie 2.2 SIWZ,

3) wybudowanie pięciu węzłów ciepłowniczych indywidualnych zlokalizowanych wg. opisu zawartego w p-cie 2 SIWZ, w oparciu o opracowane projekty,

4) przebudowę węzła grupowego na indywidualny dla budynku Asnyka 4-4C i Asnyka 6-6A, w oparciu o opracowany projekt

5) opracowanie projektu i wykonanie telemetrii dla wszystkich węzłów ciepłowniczych.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 13.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja budynków jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest inż. Krzysztof Trawiński w dniach: od poniedziałku do piątek w godz. 7.00-15.00, tel. 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii