Przetarg: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu (1)

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu (1)

Data zamieszczenia: 2018-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Nowowiejskiego 6
64-500 Szamotuły

Dane osoby kontaktowej
Jacek Grzymek
ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Nowowiejskiego 6
64-500 Szamotuły
Telefon: 618847326
Fax: 612928103
E-mail: jacek.grzymek@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wysogotowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu w m. Wysogotowo ul. Bukowska dz. 247/11 , 247/12

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2018-02-13 09:00
Termin otwarcia ofert 2018-02-13 09:00
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2018-02-01 08:30
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna zastosowania trybu §3ust.2pkt1 Regulaminu udzielania Zamówień ENEA
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Warunki Zamówienia,Zamawiający udostępnia w siedzibie zamawiającego 64-500 Szamotuły ul. Nowowiejskiego 6 pokój 26 w godzinach 8.00-14.00 oraz za pomocą serwisu www:http://zamówienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt. 4 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wymagane wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100 %
Termin związania ofertą 60 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z pkt. 5 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Nowowiejskiego 6
Kod 64-500
Miasto Szamotuły
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Nowowiejskiego 6
Kod pocztowy 64-500
Miasto Szamotuły

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii