Przetarg: Wykonanie naprawy utwardzonych dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie naprawy utwardzonych dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spiczyn
Spiczyn 10c
21-077 Spiczyn
powiat: łęczyński
tel. (81) 75 77 048, fax (81) 75 77 048
Województwo: lubelskie
Miasto: Spiczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
Gmina Spiczyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy dróg we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie gminy Spiczyn, przy użyciu remontera, w tym:
1. oczyszczenie ubytków z luźno zalegającej, pokruszonej nawierzchni,
2. uzupełnienie ubytków wg niżej przedstawionej ilości oraz technologii:
1) uzupełnienie ubytków o głębokości do 2 cm emulsją asfaltową K165 + grys bazaltowy - 2200 m2
2) uzupełnienie ubytków o głębokości do 4 cm mieszanką asfaltowo-kruszywową(bazaltową) - 1000 m2
3) uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 4 cm przez wykonanie podkładu z podsypki żwirowej oraz ułożenie mieszanki asfaltowo-kruszywowej (bazaltowej) - 600 m2

Dokument nr: 12.2014

Składanie ofert:
Oferty można składać w następujący sposób:
o pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10C, 21-077 Spiczyn
o w nieprzekraczalnym terminie do: 11 maja 2018 r., godz.: 1300

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 10.08.2018 r.

Wymagania:
Podane wielkości ubytków maja charakter szacunkowy, rozliczenie nastąpi na podstawie obmiarów powykonawczych.
Okres gwarancyjny: 12 miesięcy
V. Wymagane dokumenty:
1. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
( informacja o nazwie firmy, NIP, siedziba, zakres działalności)
2. oferta cenowa w cenach netto i brutto za 1m2 każdej z 3 głębokości
Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie - 100 % cena ofertowa.
Za najniższą cenę ofertową przyznaje się 100 punktów. Ilość punktów ustalona zostanie przez podzielenie ceny najniższej przez cenę badaną i pomnożenie przez 100 punktów.
Cena oferty musi zawierać wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Uwagi:
W załączeniu:
-Formularz ofertowy
-Szczegółowe warunki umowne wykonania zadania
-Mapka lokalizacyjna

Kontakt:
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest insp. UG Spiczyn Maciej Uszyński lub insp. UG Spiczyn Jarosław Wójcik tel. 81 75-77-069,
e-mail : m.uszynski@spiczyn.pl; j.wojcik@spiczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii