Przetarg: Naprawa obejmująca wymianę elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej stołu do wykrawania...

Przedmiot:

Naprawa obejmująca wymianę elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej stołu do wykrawania materiału histopatologicznego Hygeco ZRPP1/150

Data zamieszczenia: 2018-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
nr (032) 208 35 58
khojenski@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa obejmująca wymianę elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej stołu do wykrawania materiału histopatologicznego Hygeco ZRPP1/150, który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.
Zakres usługi winien obejmować: weryfikację stanu instalacji odpływowej i wodnej, demontaż instalacji kanalizacyjnej, syfonów i blend oraz wymianę elementów instalacji wodnej
i kanalizacyjnej wraz z uszczelkami celem uzyskania większego przepływu.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Termin złożenia oferty: do dnia 13.07.2018
2. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres khojenski@sum.edu.pl lub faksem pod
nr (032) 208 35 58.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

Wymagania:
Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:
-koszty części / materiałów,
-koszty robocizny,
-koszty dojazdu.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Realizacja usługi nastąpi po otrzymaniu zlecenia.
3. Sugerowany okres gwarancji na wykonaną usługę i wykorzystane części / materiały:
6 miesięcy.
IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt od momentu
rozpoczęcia do momentu zakończenia realizacji usługi serwisowej.

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia)
2. Ceny podane w ofercie są stałe.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
1. Krzysztof Hojeński
Dział Techniczny
tel. 32/ 208 35 15
e-mail: khojenski@sum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii