Przetarg: Remont i budowa miejsc postojowych

Przedmiot:

Remont i budowa miejsc postojowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
ul. ul. Elizy Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź
powiat: będziński
tel. 032 265 26 53, faks 032 363 26 53
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zamówienie z wolnej ręki - Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi - etap II"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni utwardzonej przy ulicy Asfaltowej. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa łamanego. Obramowanie nowej nawierzchni - z obrzeży ułożonych na zaprawie cementowo - piaskowej

CPV: 45113000-2, 45112700-2, 45233100-0

Dokument nr: 500287773-N-2018, ZP/56/Rb/MZGK/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy Pzp Zamawiający udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na ,,Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi - etap II" ZP/10/Rb/MZGK/18 dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, ponieważ takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Vela Pro Sp. z o.o., velapro@onet.pl, ul. Jana Smolenia 18, 41-902, Bytom, kraj/woj. śląskie
Przedsiębiostwo Wielobranżowe ORION Krystyna Kołodziej, , ul. Ignacego Paderewskiego nr 1/lok. 1, 41-710, Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii