Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA SUWMIARKI CYFROWEJ

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA SUWMIARKI CYFROWEJ

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. (48) 611 58 93
karol.kozak@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,510288,f97845944b21ad9812c78de34fd5e5c4.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA SUWMIARKI CYFROWEJ DIGIMATIC - KZR - KK.2110.220.2018
Treść zapytania:
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. (+48) 71 787-35-34, 71 787-37-27, 71 787-37-27
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam,
Karol Kozak
Specjalista ds. Monitoringu Umów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. (48) 611 58 93, e-mail: karol.kozak@enea.pl
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta, osoby fizycznej wskazanej do kontaktu: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.
http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. SUWMIARKA CYFROWA ABSOLUTE DIGIMATIC, 552-182-10, 0-600MM 1 szt.

Dokument nr: Z193/261609

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 12- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
06- 12- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
05- 12- 2018 09: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oryginalnej, fabrycznie nowej, nieregenerowanej suwmiarki cyfrowej DIGIMATIC.
2. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na wyroby równoważne.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Termin dostawy: 31.12.2018 r.
6. Informacja w kwestiach technicznych pan Jacek Gołębiowski tel. 885 651 378

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP I DOSTAWA SUWMIARKI CYFROWEJ DIGIMATIC - KZR - KK.2110.220.2018"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Karol Kozak
tel:
e-mail: karol.kozak@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii