Przetarg: Dostawa soli i piachu

Przedmiot:

Dostawa soli i piachu

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Stołeczna Policji
Nowolipie 2
00-150 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/179087
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa soli i piachu
1 SÓL DROGOWA, OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 11.975 tona
2 PIACH DROGOWY OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 15.625 tona

Dokument nr: ID 179087

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-12-04 12:47:38
Zakończenie transakcji: 2018-12-06 23:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/179087

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki oraz rozładunku leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30(trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/(nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia - gwarancja jaką przewiduje producent. Dostawa do obiektów wraz z listą osób do kontaktu ws. realizacji zamówienia w załączniku. Osoba do kontaktu ws. ogłoszenia : Katarzyna Arent tel 22 603 38 35.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Stołeczna Policji
Nowolipie 2
00-150 Warszawa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii