Przetarg: ,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg

Przedmiot:

,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
ul. ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
powiat: chrzanowski
tel. 326 271 311, faks 326 249 290
Województwo: małopolskie
Miasto: Libiąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie gminy Libiąż w 2019 roku"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. ,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie gminy Libiąż w 2019 roku". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy Libiąż w 2019 roku. Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg polegać będzie na zapewnieniu świecenia wszystkich punktów świetlnych - lamp ulicznych, będących na majątku TAURON Dystrybucja Serwis S.A., w tym pojedyncze lampy stanowiące własność gminy, ale usytuowane na istniejącej sieci oświetleniowej będącej na majątku TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 3. Usługa obejmuje 1675 punktów świetlnych. Wykaz punktów świetlnych wraz z ich lokalizacją, długością linii oświetleniowej i ilością lamp - stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. 4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi złącznik nr 1 do zaproszenia

Dokument nr: 500290813-N-2018, ZP.271.40.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiotowe usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Właścicielem sieci na której znajdują się urządzenia elektryczne na terenie gminy Libiąż jest TAURON Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna. W przypadku Gminy Libiąż w zdecydowanej większości przypadków instalacje oświetlenia drogowego posiadają wspólne prowadzenie linii z siecią rozdzielczą niskiego napięcia. Właściwa eksploatacja jest ściśle związana z bezpieczeństwem dla wykonywujących, otoczenia, służb pogotowia energetycznego jak również warunkiem dotrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej głównie w zakresie dopuszczalnych przerw w zasilaniu, do czego przedsiębiorstwo dystrybucyjne jest ustawowo zobligowane przepisami Prawa Energetycznego. Pismem z dnia 16.10.2018 r. znak: TDS/NMK/16-10-2018/130624, TAURON Dystrybucja Serwis S.A. poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko i nie wyraża zgody na eksploatację i konserwację sieci oświetlenia ulicznego będącego ich własnością przez inne podmioty (pismo w wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej) Wobec powyższego świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w przedmiotowym zakresie przez inny podmiot niż TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w roku 2019 jest niemożliwe.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A., , Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii