Przetarg: Montaż oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Montaż oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
powiat: szamotulski
tel. 61 2919075, faks 612 919 131
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Duszniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż oświetlenia drogowego- lampy solarno hybrydowej w miejscowości Grzebienisko, ul. Leśna
Realizacja przedmiotu umowy polega na budowie oraz dostawie i montażu 1 szt. latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED ,w miejscowości Grzebienisko, ul. Leśna, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający

Dokument nr: 500292922-N-2018, RRG.271.17.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W przedmiocie zamówienia określonym w ogłoszeniu nr 515888-N-2018 z dnia 08 lutego 2018 r. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. budowy oświetlenia drogowego opisanego w przedmiocie zamówienia do 100% wartości zamówienia podstawowego. W wyniku powyższego zamówienia zostało udzielone zamówienie publiczne podmiotowi Wichary Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na "Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Część II Montaż oświetlenia drogowego- lamp solarnych hybrydowych- 3 zadania" o wartości 58 671,00 zł brutto. Wartość zamówienia "Montaż oświetlenia drogowego- lampy solarno hybrydowej w miejscowości Grzebienisko, ul. Leśna" została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego w dniu 08 lutego 2018 r. (BZP Nr 51888-N-2018). Umowa na "Montaż oświetlenia drogowego- lampy solarno hybrydowej w miejscowości Grzebienisko, ul. Leśna" zostanie podpisana na kwotę 12 546,00 zł brutto.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Wichary Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii