Przetarg: Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych

Przedmiot:

Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 853 74 49, tel. 17 853 74 45
rzeszow@wody.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019" - część 13 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mielcu.

Dokument nr: RZ.RPU.281.1.13.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres rzeszow@wody.gov.pl lub w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej należy złożyć do dnia 10.01.2019 roku, do godziny 10:00, w treści wiadomości lub na kopercie wpisując ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RZ.RPU.281.1.1.2018 ,,Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019" - część 13 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mielcu. Ofertę pisemną adresować na adres Zamawiającego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17 B.
8. Miejsce i termin złożenia:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej do dnia 10.01.2019 roku, do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie do 31.12.2019r.

Wymagania:
9. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z Załącznikiem musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- sprawy merytoryczne: Leszek Hładki, Anna Jacek-tel. 17 853 74 49
- sprawy formalne: Łukasz Gacek - tel. 17 853 74 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii