Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/186228
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzegom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w pełnym zakresie w specjalności drogowej Opis: j.w. Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 186228

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-01-08 10:57:17
Zakończenie transakcji: 2019-01-11 14:30:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/186228

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Zadania Inspektora między innymi:
1) reprezentowanieZleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zobowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej z warunkami umowy,dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,
2) sprawdzaniejakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobówbudowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3) sprawdzaniei odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościachodbiorowych,
4) potwierdzaniefaktycznie wykonanych robót oraz wyegzekwowanie usunięcia ewentualnych wad,
5) bieżącakontrola wydatków na robotach budowlanych oraz po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą korektarzeczowo- finansowa o roboty dodatkowe przy uwzględnieniu rozwiązańzamiennych - oszczędnościowych i sporządzanie protokołów konieczności, pouzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
6) kontrolarozliczenia materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę w oparciuo dokumentację,
7) bieżącakontrola (raz na dzień) robót w toku związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg ichodników,
8) przybyciena każde wezwanie Zleceniodawcy w sprawach dotyczących robót budowlanychobjętych nadzorem,
9) sporządzeniew każdym cyklu rozliczeniowym do pięciu kosztorysów inwestorskich na robotybudowlane występujące przy bieżącym utrzymaniu dróg i chodników. Wykonaniekosztorysów nastąpi do trzech dni od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcękonieczności sporządzenia kosztorysu.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii