Przetarg: Zakup i dostawa granodiorytu

Przedmiot:

Zakup i dostawa granodiorytu

Data zamieszczenia: 2019-03-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 12
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
(17) 875 45 53
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawa 150 ton granodiorytu frakcji 0/5 (sjenit kośmiński) na tor żużlowy na Stadionie Miejskim ,,Stal" przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie, w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie". Granodioryt musi posiadać certyfikat określający normę PN-EN 13043:2002+AC:2004 i deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa 150 ton granodiorytu frakcji 0/5 (sjenit kośmiński) na tor żużlowy na Stadionie Miejskim ,,Stal" przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie, w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie". Granodioryt musi posiadać certyfikat określający normę PN-EN 13043:2002+AC:2004 i deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta.
Opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe w skład którego wchodzi Opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe w skład którego wchodzi:

Dokument nr: WI-R.7013. 29.3.2019 KJ

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia: 27 marca 2019 r. w Sekretariacie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, pokój nr 13 do godz. 13

Miejsce i termin realizacji:
. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 05 kwietnia 2019r

Wymagania:
Szczegółowy zakres obowiązków został zawarty w projekcie umowy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć na załączonym druku OFERTA, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętych i opisanych kopertach
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny : 100% cena.

Kontakt:
Krystyna Janowska (17) 875 45 53

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii