Przetarg: NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE

Przedmiot:

NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Opolu
ul. Księcia Jana Dobrego 1
45-090 Opole
powiat: Opole
ewa.potok-bucyk@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=55739
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE - NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Opis zapytania Narzędzia i części eksploatacyjne
Dostawa na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do magazynu Sekcji Eksploatacji, Opole Główne, ul. Struga 1.
Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWUL), stanowiący załącznik do zamówienia.
Termin realizacji dostawy 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Dokument nr: 0662/IZ15GM/01809/00058/19/E

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert 01-04-2019 10:00:00

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia 25-03-2019 13:54:54
Data i godzina składania ofert 01-04-2019 10:00:00
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=55739

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia Magazyn w Sekcji Eksploatacji Opole Glówne - Struga , Opole

Wymagania:
Warunki płatności 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Warunki gwarancji 12 miesięcy
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dopuszczalna zmiana oferty przez dostawcę Tak
Podpis elektroniczny Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Możliwość realizacji Aukcji elektronicznej Nie
Pokaż wagi pozycji na widoku dla oferentów Nie
Dostępne waluty Waluta oferty
PLN

Uwagi:
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Opolu
Imię: Ewa
Nazwisko: Potok-Bucyk
Ulica: ul. Księcia Jana Dobrego 1
Miejscowość: Opole
Kod pocztowy: 45-090
Email: ewa.potok-bucyk@plk-sa.pl
Dane kontaktowe operatora Pokaż dane kontaktowe
Jednostka organizacyjna /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Opolu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień
RFI Nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii