Przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych wod-kan

Przedmiot:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych wod-kan

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prowod Sp. z o.o. w Opolu
Janiny Kłopockiej 3
45-920 Opole
powiat: Opole
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/216152
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów eksploatacyjnych wod-kan niezbędnych do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Przedmiot zapytania
Nazwa: Materiały eksploatacyjne wod-kan niezbędne do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Opis: Materiały eksploatacyjne wod-kan niezbędne do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wg zestawienia przedstawionego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego Ilość: 1 [komplet]

Dokument nr: ID 216152

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-04-11 12:55:00
Zakończenie transakcji: 2019-04-16 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/216152

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
W imieniu Prowod Sp. z o. o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na:
"Dostawę materiałów eksploatacyjnych wod-kan niezbędnych do wykonywania prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej".
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: min. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 20 dni od złożenia zamówienia;
- dodatkowe koszty związane z dostawą: po stronie Wykonawcy;
- dostawa zamówienia pod adres: Prowod Sp. z o. o. - Biuro Zarządu, ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole;
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz aby posiadały stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty. Wykonawca powinien dostarczyć wraz z zamówieniem: deklaracje zgodności PN/EN lub CE lub deklaracje właściwości użytkowych, atest higieniczny PZH dla produktów, które będą miały kontakt z wodą pitną,dokument gwarancyjny - jeśli dotyczy;
- Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały zakres zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane elementy zamówienia;
- Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą Kosztorys szczegółowy, z którego będzie wynikała cena ofertowa, opracowany na podstawie załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. W kosztorysie szczegółowym należy w odpowiednich miejscach (odpowiednio oznaczonych) wpisać producenta elementów lub system.
Wszelkie szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe
Termin dostawy (Do 20 dni od złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić.)
Dostawa (Dostawa pod adres: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole. Koszt dostawy po stronie dostawcy. Proszę potwierdzić.)
Warunki płatności (min. 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić. )
offer_value (Wartość oferty)
Elementy zamówienia są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz posiadają stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty (Elementy zamówienia są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz posiadają stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty. Proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Prowod Sp. z o.o
Janiny Kłopockiej 3
45-920 Opole
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii