Przetarg: Remont zbiornika nr 8 antykorozja zewnętrzna

Przedmiot:

Remont zbiornika nr 8 antykorozja zewnętrzna

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A w Płocku
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/230975
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont zbiornika nr 8 antykorozja zewnętrzna w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.- HZR.231.66.2019
Nazwa: Remont zbiornika nr 8 ( antykorozja zewnętrzna) w BP5 w Emilianowie. Opis: Szczegółowy opis w Zał. nr 1 do SIWZ Ilość: 1 [robota budowlana]

Dokument nr: ID 230975

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-06-06 14:22:00
Zakończenie transakcji: 2019-06-19 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/230975

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ . Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową , zgodnie z pkt. 5 Dz.III SIWZ , na której będą zamieszczane również wyjaśnienia na zadane pytania. Załączniki 2-8 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej, uzupełnić w częściach tego wymaganych i załączyć do oferty w formie skanu * pdf .
Osoba do kontaktu: Anna Dąbkowska , tel. +48 515-728-158 e-mail: anna.dabkowska@pern.pl
Wizja lokalna Emilianów: 12.06.2019 , po uzgodnieniu z Wiesław Stańczak, tel. 512-252-792; e-mail: wieslawa.stanczak@pern.pl
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja na roboty (Proszę potwierdzić)
Termin związania ofertą (Zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Zgodnie z pkt 2 Wzoru Umowy proszę potwierdzić)
Gwarancja (Zgodnie z pkt 6 Wzoru Umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (Zgodnie z pkt.3 Wzoru Umowy , proszę potwierdzić)
KRS/CEIDG (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.1 Dz. III proszę dołączyć skan)
US/ZUS (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.2 Dz. III proszę dołączyć skan)
Wykaz Zamowień/Referencje (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.3 Dz. III proszę dołączyć skan)
Certyfikat ISO (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.4 Dz. III proszę dołączyć skan)
Formularz Ofertowy (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.5 Dz. III proszę dołączyć skan)
Oświadczenie Wykonawcy (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.6 Dz. III proszę dołączyć skan)
Oświadczenie o dysponowaniu środkami finansowymi (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.7 Dz. III proszę dołączyć skan)
Certyfikat UDT (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.8 Dz. III proszę dołączyć skan)
Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.9 Dz. III proszę dołączyć skan)
Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących prac w sferach zagrożenia wybuchem (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.10 Dz. III proszę dołączyć skan)
Polisa OC na kwotę nie mniejszą niż wartośc oferty (Zgodnie z pkt.1.2 pdpkt.11 Dz. III proszę dołączyć skan)
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.1 Dz. III proszę dołączyć skan)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.2 Dz. III proszę dołączyć skan)
Kosztorys (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.3 Dz. III proszę dołączyć skan)
Stawki do kosztorysowania (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.4 Dz. III proszę dołączyć skan)
Wykaz Podwykonawców lub Oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.7 Dz. III proszę dołączyć skan)
Wykaz Personelu (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.8 Dz. III proszę dołączyć skan)
Umowa Spółki Cywilnej (Zgodnie z pkt.2.1 pdpkt.9 Dz. III proszę dołączyć skan, jeśli dotyczy)
Umowa Konsorcjum (Zgodnie z pkt.1.5 Dz. III proszę dołączyć skan, jeśli dotyczy)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii