Przetarg: Malowanie obudowy budynku kotłowni i wykonanie napisu ELEKTROWNIA POŁANIEC

Przedmiot:

Malowanie obudowy budynku kotłowni i wykonanie napisu ELEKTROWNIA POŁANIEC

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Połaniec S.A
Zawada 26
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
tel. +48 15 865-63-91
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania Malowanie obudowy budynku kotłowni w osi 2A i wykonanie napisu ELEKTROWNIA POŁANIEC kolorze RAL 5005
Rodzaj postępowania Proces przetargowy
Typ postępowania Niepubliczne
Tryb postępowania Otwarty
Podstawa prawna zastosowanego trybu
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków zamówienia Stanowi załącznik do ogłoszenia

Rodzaj zamówienia Robota budowlana

Dokument nr: 4100/JW00/31/KZ/2019/0000049345

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert / Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.06.2019 12:30:00

Składanie ofert:
Termin składania ofert / Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.06.2019 12:00:00

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin realizacji zamówienia
Planowana aukcja elektroniczna Nie
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium
Termin związania z ofertą 90 dni
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert/negocjacji
Termin składania pytań przez Wykonawców
Otwarcie ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Niejawne

Opis warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia / Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach Zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia / Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (85 % )
(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

K2- Malowanie/wykonanie napisu - preferencje opcji - znaczenie (15%)
gdzie:
Opcja 1 - 15 %
Opcja 2 - 0 %

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii