Przetarg: Remont konserwatorski elewacji klasztoru

Przedmiot:

Remont konserwatorski elewacji klasztoru

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiaj─ůcego: Klasztor Si├│str Klarysek ┼Üw. Andrzeja Aposto┼éa w Krakowie
ul. Grodzka 54
31-044 Krak├│w
powiat: Krak├│w
tel. 663 901 101,, tel. 501 674 780.
barbara.kendziak@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Krak├│w
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej w Klasztorze Si├│str Klarysek przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie
3. Opis przedmiotu zam├│wienia
1) Przedmiotem zam├│wienia jest remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej w Klasztorze Si├│str Klarysek przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie.
2) Przedmiot zam├│wienia obejmuje wykonanie m.in. nast─Öpuj─ůcych prac: roboty tynkarskie, malarskie; wykonanie obr├│bek blacharskich; prace konserwatorskie.
3) Szczeg├│┼éowy zakres zam├│wienia okre┼Ťlaj─ů:
a) Projekt budowlany remontu elewacji frontowej zachodniej i odcinka elewacji bocznej po┼éudniowej budynku klasztoru SS. Klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie - oprac. przez mgr in┼╝. arch. ┼üukasza Jankiewicza wraz z Programem prac konserwatorskich - oprac. przez mgr Dorot─Ö Smatloch- Klechowsk─ů, 2018 r.
b) Przedmiar rob├│t,
c) Warunki wykonania i odbioru prac remontowo-konserwatorskich
4) Przedmiot zam├│wienia nale┼╝y wykona─ç zgodnie z pozwoleniami:
a) konserwatorskimi MWKZ nr 363/18 z dnia 29.03.2018 r.,
b) budowlanym Decyzja nr 96/6740.3/2018 z dnia 25.10.2018 r.
5) Zamawiaj─ůcy w niniejszym post─Öpowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawc├│w rozwi─ůza┼ä r├│wnowa┼╝nych w stosunku do rozwi─ůza┼ä opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia. Wykonawca, kt├│ry w ofercie powo┼éa si─Ö na zastosowanie rozwi─ůza┼ä r├│wnowa┼╝nych opisywanym w specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia, jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowane przez niego prace spe┼éniaj─ů wymagania okre┼Ťlone przez zamawiaj─ůcego.
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
2
6) Przedmiotowe zamówienia jest współfinansowane:
a) ze ┼Ťrodk├│w Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespo┼é├│w Zabytkowych Krakowa na zadanie pn.: " Remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej, Klasztor Si├│str Klarysek ┼Ťw. Andrzeja Aposto┼éa w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54",
b) ze ┼Ťrodk├│w Gminy Miejskiej Krak├│w na zadanie pn.: "Remont konserwatorski (rozpocz─Öcie prac) elewacji zabudowa┼ä klasztornych przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie"
7) Wykonawca zobowi─ůzany jest poda─ç w ofercie cen─Ö rycza┼étow─ů przedmiotowego zam├│wienia wycenion─ů na podstawie wszystkich dokument├│w wymienionych w ust─Öpie 3) powy┼╝ej, z uwzgl─Ödnieniem wszystkich wymaga┼ä wynikaj─ůcych z niniejszej siwz z za┼é─ůcznikami, w tym wzoru umowy.
8) Zamawiaj─ůcy informuje, i┼╝ zam├│wienie dotyczy budynku klasztoru, w kt├│rym przewa┼╝a funkcja mieszkalna.
9) Zamawiaj─ůcy udost─Öpni wykonawcom Projekt organizacji ruchu (za┼é. nr 13 do siwz). Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie to realizowania przedmiotowego zam├│wienia zgodnie z tym projektem, w szczeg├│lno┼Ťci monta┼╝ rusztowa┼ä winien by─ç przeprowadzony wg wytycznych i etap├│w okre┼Ťlonych w tym projekcie.
10) Zamawiaj─ůcy informuje, i┼╝ kwota, kt├│r─ů zamierza przeznaczy─ç na przedmiotowe zam├│wienia wynosi 310 686, 59 z┼é brutto. Oferty, kt├│re b─Öd─ů przekracza─ç powy┼╝sz─ů kwot─Ö zostan─ů odrzucone, jako niezgodne z siwz.

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert odb─Ödzie si─Ö w dniu 25.06.2019 r. o godz. 16:00 , adres jw.

Specyfikacja:
3) SIWZ wraz z za┼é. b─Ödzie przekazywana Wykonawcom przez Zamawiaj─ůcego na CD, w swojej siedzibie pod adresem jak w pkt 1), po wcze┼Ťniejszym telefonicznym um├│wieniu, w dni robocze od pn. do pt. w godz. 09.00 - 12:00.
4) Osob─ů upowa┼╝nion─ů do wydawania SIWZ z za┼é. jest Ksieni Klasztoru s. El┼╝bieta Sander tel. 601 727 287.

Składanie ofert:
1) Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w siedzibie Zamawiaj─ůcego: 31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54, Klasztor Si├│str Klarysek ┼Üw. Andrzeja Aposto┼éa w Krakowie - furta.
2) Zamawiaj─ůcy b─Ödzie bada┼é tylko te oferty, kt├│re wp┼éyn─ů do Zamawiaj─ůcego do dnia
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
9
25.06.2019 r. do godz. 15:30 na adres wskazany w pkt 1). Decyduj─ůce znaczenie dla oceny zachowania powy┼╝szego terminu ma data i godzina wp┼éywu oferty do Zamawiaj─ůcego, a nie data jej wys┼éania przesy┼ék─ů pocztow─ů czy kuriersk─ů.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zam├│wienia
Termin wykonania zam├│wienia do 30.10.2019 r.

Wymagania:
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zam├│wienia mog─ů ubiega─ç si─Ö wykonawcy, kt├│rzy spe┼éniaj─ů wymogi dotycz─ůce:
1) Posiadania wiedzy i do┼Ťwiadczenia. Wykonawca spe┼éni warunek w sytuacji, kiedy wyka┼╝e, ┼╝e w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert wykona┼é si┼éami w┼éasnymi co najmniej 2 zam├│wienia (tj. umowy), z kt├│rych ka┼╝de:
a) dotyczyło remontu konserwatorskiego elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
b) zawierało w swoim zakresie konserwację powierzchni tynkowanych elewacji oraz prace konserwatorskie przy detalu kamiennym,
c) by┼éo o warto┼Ťci co najmniej 200 000,00 z┼é brutto,
oraz co najmniej jedno zamówienie dotyczyło obiektu, w którym powierzchnia elewacji wynosiła co najmniej 500m2.
Przez "Rejestr" - do kt├│rego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiaj─ůcy rozumie rejestry, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami. Jednocze┼Ťnie Zamawiaj─ůcy dopuszcza r├│wnowa┼╝ne rejestry dotycz─ůce zabytk├│w nieruchomych obowi─ůzuj─ůce w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej.
Przez "Obiekt" - Zamawiaj─ůcy rozumie obiekt w rozumieniu Prawa budowlanego.
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
3
2) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:
a) Kierownikiem budowy, tj. osob─ů posiadaj─ůc─ů uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm./ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci konstrukcyjno - budowlanej, posiadaj─ůcym aktualne za┼Ťwiadczenie o cz┼éonkostwie we w┼éa┼Ťciwej izbie samorz─ůdu zawodowego, kt├│ry przez co najmniej 18 miesi─Öcy bra┼é udzia┼é w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b─Öd─ůcego instytucj─ů kultury,
zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.),
Kierownik budowy:
? winien posiada─ç co najmniej 5 lat do┼Ťwiadczenia zawodowego w pe┼énieniu funkcji kierownika budowy, w obiektach wpisanych do rejestru zabytk├│w,
? winien wykaza─ç, ┼╝e w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert pe┼éni┼é funkcj─Ö kierownika budowy przy co najmniej 2 umowach, z kt├│rych ka┼╝da dotyczy┼éa remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanej w obiektach zabytk├│wych, w tym co najmniej jedna dotyczy┼éa obiektu o powierzchni elewacji co najmniej 300m2. Powy┼╝sze do┼Ťwiadczenie kierownika budowy wykonawca winien wykaza─ç poprzez wype┼énienie wykazu os├│b - za┼é. nr 7 do siwz.
b) Kierownikiem prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki), który:
? winien posiada─ç co najmniej 5 lat do┼Ťwiadczenia zawodowego w pe┼énieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich,
? winien wykaza─ç, ┼╝e w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert pe┼éni┼é funkcj─Ö kierownika prac konserwatorskich o najmniej 2 umowach, z kt├│rych ka┼╝da dotyczy┼éa remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanej w obiektach wpisanych do rejestru zabytk├│w i ka┼╝da zawiera┼éa w swoim zakresie konserwacj─Ö powierzchni tynkowanych i prace konserwatorskie przy detalu kamiennym, w tym co najmniej jedna umowa dotyczy┼éa obiektu o powierzchni elewacji co najmniej 300m2. Powy┼╝sze do┼Ťwiadczenie wykonawca winien wykaza─ç poprzez wype┼énienie wykazu os├│b - za┼é. nr 7 do siwz .
c) badaczem architektury, kt├│ry posiada wykszta┼écenie i praktyk─Ö okre┼Ťlone w art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.).
d) historykiem sztuki.
3) Znajdowania si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zam├│wienia. Wykonawca spe┼éni warunek kiedy wyka┼╝e, ┼╝e posiada op┼éacon─ů polis─Ö OC potwierdzaj─ůc─ů, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zam├│wienia, o warto┼Ťci co najmniej 500.000,00 z┼é.
Ocena spe┼énienia warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu b─Ödzie przeprowadzona w oparciu o przed┼éo┼╝one przez wykonawc├│w dokumenty i o┼Ťwiadczenia wed┼éug formu┼éy spe┼énia/ nie spe┼énia.
1. Oferty wykonawc├│w, kt├│rzy przed┼éo┼╝─ů dokumenty i o┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůce spe┼énianie wymaganych warunk├│w zostan─ů dopuszczone do badania i oceny.
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
4
2. Wykonawcy, kt├│rzy nie przed┼éo┼╝─ů dokument├│w i o┼Ťwiadcze┼ä potwierdzaj─ůcych spe┼énianie wymaganych warunk├│w zostan─ů wykluczeni z post─Öpowania a ich oferty nie b─Öd─ů podlega┼éy ocenie, z zastrze┼╝eniem pkt 3 i 4.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç do wykonawc├│w wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych tre┼Ťci z┼éo┼╝onych dokument├│w.
4. Je┼╝eli zamawiaj─ůcy uzna, ┼╝e jest to korzystne dla zamawiaj─ůcego to mo┼╝e wyst─ůpi─ç do wykonawc├│w o uzupe┼énienie niez┼éo┼╝onych lub wadliwych dokument├│w.
6. Wykaz o┼Ťwiadcze┼ä i dokument├│w, jakie maj─ů dostarczy─ç wykonawcy w celu potwierdzenia spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:
a) o┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz o┼Ťwiadczenie, ┼╝e wykonawca zapozna┼é si─Ö z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wi─ů┼╝─ůce go - wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é. nr 4 do SIWZ,
a) wykaz wykonanych prac w zakresie niezb─Ödnym do wykazania spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorc├│w, warto┼Ťci brutto oraz za┼é─ůczeniem dokument├│w (referencje lub protoko┼éy odbioru) potwierdzaj─ůcych, ┼╝e prace te (umowy) zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, z wykorzystaniem wzoru - za┼é. nr 6 Cz. A do siwz,
b) wykaz os├│b, kt├│re b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonaniu zam├│wienia, wraz z informacj─ů na temat ich kwalifikacji zawodowych, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zam├│wienia, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nich czynno┼Ťci oraz za┼é─ůczeniem dokument├│w potwierdzaj─ůcych, ┼╝e zam├│wienia (umowy) wskazane w tym wykazie i wykonywane przez kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, z wykorzystaniem wzoru - za┼é. nr 7 do siwz,
c) kopi─Ö uprawnie┼ä konstrukcyjno - budowlanych oraz kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadanie co najmniej 18 miesi─Öcznego udzia┼éu w robotach budowlanych, o kt├│rych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.),
d) kopie za┼Ťwiadcze┼ä - dla kierownika budowy - o przynale┼╝no┼Ťci do w┼éa┼Ťciwej izby samorz─ůdu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci cywilnej za szkody, kt├│re mog─ů wynikn─ů─ç w zwi─ůzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie tj. dyplom i praktyk─Ö (udzia┼é w badaniach architektonicznych) dla badacza architektury, o kt├│rych mowa w art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446, ze zm.),
f) kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie i praktyk─Ö (udzia┼é w pracach konserwatorskich) dla kierownika prac konserwatorskich, o kt├│rych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187.),
g) kopi─Ö dyplomu dla historyka sztuki,
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
5
h) op┼éacon─ů polis─Ö OC potwierdzaj─ůc─ů, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zam├│wienia, o warto┼Ťci co najmniej 500.000,00 z┼é. Do oferty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç r├│wnie┼╝ dow├│d op┼éacenia polisy.
W ka┼╝dym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okre┼Ťlonych uprawnie┼ä budowlanych, konserwatorskich przez osob─Ö wskazywan─ů do pe┼énienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powy┼╝ej, Zamawiaj─ůcy dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnie┼ä r├│wnowa┼╝nych wzgl─Ödem wymaganych, kt├│re zosta┼éy wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w lub:
- uprawnie┼ä r├│wnowa┼╝nych wzgl─Ödem wymaganych, uznanych przez w┼éa┼Ťciwy organ zgodnie z ustaw─ů z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub:
- uprawnie┼ä r├│wnowa┼╝nych wzgl─Ödem wymaganych, nabytych w innym ni┼╝ Rzeczpospolita Polska pa┼ästwie cz┼éonkowskim Unii Europejskiej, pa┼ästwie cz┼éonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i kt├│rej na mocy odr─Öbnych przepis├│w przys┼éuguje prawo do ┼Ťwiadczenia us┼éug transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
UWAGA:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami (nazwy specjalno┼Ťci i ich zakresy) b─Öd─ů rozpatrywane zgodnie z przepisami reguluj─ůcymi nadawanie tych uprawnie┼ä w dacie ich nadania.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:
a) o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru - za┼é. 5 do SIWZ,
b) aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert.
W przypadku wsp├│lnik├│w sp├│┼éki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej winien przedstawi─ç ka┼╝dy ze wsp├│lnik├│w.
c) aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatk├│w, lub za┼Ťwiadczenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert.
W przypadku wsp├│lnik├│w sp├│┼éki cywilnej, jak r├│wnie┼╝ wsp├│lnik├│w sp├│┼éek jawnych za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego, o kt├│rym mowa powy┼╝ej winny by─ç wystawione w przypadku sp├│┼éki cywilnej na ka┼╝dego ze wsp├│lnik├│w, a w przypadku sp├│┼éki jawnej na sp├│┼ék─Ö jak i na ka┼╝dego ze wsp├│lnik├│w.
d) aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
6
op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenie zdrowotne i spo┼éeczne, lub potwierdzenia, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert.
W przypadku wsp├│lnik├│w sp├│┼éki cywilnej za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego, o kt├│rym mowa powy┼╝ej winny by─ç wystawione na ka┼╝dego ze wsp├│lnik├│w.
e) Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
? zamiast dokument├│w, o kt├│rym mowa w lit. b) - d) sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt├│rym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce odpowiednio, ┼╝e:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert,
? nie zalega z uiszczaniem podatk├│w, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert,
f) Je┼╝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si─Ö dokument├│w, o kt├│rych mowa w lit. b) - d) zast─Öpuje si─Ö je dokumentami zawieraj─ůcymi o┼Ťwiadczenie z┼éo┼╝one przed notariuszem, w┼éa┼Ťciwym organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania. Zapis dotycz─ůce termin├│w wystawienia a opisane powy┼╝ej stosuje si─Ö odpowiednio.
Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyj─ůtkiem o┼Ťwiadcze┼ä, o kt├│rych mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), kt├│re nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w oryginale, winny by─ç sk┼éadane w formie orygina┼éu lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez wykonawc─Ö - po┼Ťwiadczenie winno zawiera─ç zapis odr─Öczny lub w formie piecz─Öci "za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem".
Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym winny by─ç sk┼éadane wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, po┼Ťwiadczonym przez wykonawc─Ö.
Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç przedstawienia orygina┼éu lub notarialnie po┼Ťwiadczonej kopii dokumentu, gdy z┼éo┼╝ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w─ůtpliwo┼Ťci co do jej prawdziwo┼Ťci.
7. Informacje o sposobie porozumiewania si─Ö zamawiaj─ůcego z wykonawcami oraz przekazywania o┼Ťwiadcze┼ä i dokument├│w, wskazanie os├│b uprawnionych do porozumiewania si─Ö z wykonawcami.
1) W niniejszym post─Öpowaniu wszelkie o┼Ťwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
7
informacje należy przekazywać pisemnie, na adres: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie lub e-mailem: barbara.kendziak@gmail.com lub bkferdek@gmail.com.
8. Wymagania dotycz─ůce wadium
1) Zamawiaj─ůcy wymaga wniesienia wadium w wysoko┼Ťci 30.000,00 z┼é w terminie do 25.06.2019 r. do godziny 15:30.
2) Wymaga si─Ö wniesienia wadium w pieni─ůdzu przelewem na konto Zamawiaj─ůcego: nr PKO BP o/Krak├│w 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863.
3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiaj─ůcy uzna wadium, kt├│re w wyznaczonym terminie tj. do dnia 25.06.2019 r. do godz. 16:00 i w wymaganej wysoko┼Ťci znajdzie si─Ö na koncie Zamawiaj─ůcego - data uznania rachunku Zamawiaj─ůcego. W tytule przelewu nale┼╝y wpisa─ç ,,wadium w przetargu".
4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwr├│cone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamkni─Öcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (uniewa┼╝nienia przetargu).
5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwr├│cone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawc─ů.
9. Termin zwi─ůzania ofert─ů.
Ka┼╝dy wykonawca b─Ödzie zwi─ůzany swoj─ů ofert─ů 30 dni liczone od dnia up┼éywu terminu sk┼éadania ofert. Bieg terminu zwi─ůzania ofert─ů rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu na sk┼éadanie ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç tylko i wy┼é─ůcznie w wersji pisemnej.
2) Ofert─Ö nale┼╝y napisa─ç pismem czytelnym w j─Özyku polskim. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö sporz─ůdzone w j─Özyku obcym winny by─ç sk┼éadane wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, po┼Ťwiadczonym przez wykonawc─Ö.
3) Ofert─Ö nale┼╝y sporz─ůdzi─ç zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz do┼é─ůczy─ç wszystkie wymagane dokumenty i o┼Ťwiadczenia.
4) Dokumenty i o┼Ťwiadczenia sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö powinny by─ç podpisane przez osob─Ö upowa┼╝nion─ů do wyst─Öpowania w imieniu wykonawcy (uprawnion─ů zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S─ůdowego lub z za┼Ťwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej albo przez osob─Ö umocowan─ů przez osob─Ö uprawnion─ů), a w przypadku sk┼éadania oferty wsp├│lnej (przez wsp├│lnik├│w sp├│┼éki cywilnej) - przez wsp├│lnik├│w lub pe┼énomocnika wykonawc├│w sk┼éadaj─ůcych ofert─Ö wsp├│ln─ů.
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
8
5) Zamawiaj─ůcy uznaje, ┼╝e podpisem jest: z┼éo┼╝ony w┼éasnor─Öcznie znak, z kt├│rego mo┼╝na odczyta─ç imi─Ö i nazwisko podpisuj─ůcego, a je┼╝eli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pe┼énego imienia i nazwiska to znak musi by─ç uzupe┼éniony napisem (np. w formie piecz─Öci), z kt├│rego mo┼╝na odczyta─ç imi─Ö i nazwisko podpisuj─ůcego.
6) Poprawki powinny by─ç naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub paraf─ů osoby upowa┼╝nionej.
7) Informacje stanowi─ůce tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa Wykonawcy powinny zosta─ç przekazane w taki spos├│b, aby Zamawiaj─ůcy m├│g┼é z ┼éatwo┼Ťci─ů okre┼Ťli─ç zakres informacji obj─Ötych tajemnic─ů np. w zamkni─Ötej kopercie z napisem ,,tajemnica przedsi─Öbiorstwa". Brak stosownego zastrze┼╝enia b─Ödzie traktowany jako jednoznaczny ze zgod─ů na w┼é─ůczenie ca┼éo┼Ťci przekazanych dokument├│w i danych do dokumentacji post─Öpowania.
8) Ka┼╝dy wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç w niniejszym przetargu tylko jedn─ů ofert─Ö.
9) Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w trwale zamkni─Ötej kopercie. Koperta powinna by─ç opatrzona nazw─ů i dok┼éadnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
z dopiskiem:
"Oferta na:
remont konserwatorski elewacji klasztoru od strony ul. Grodzkiej w Klasztorze Si├│str Klarysek przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie"
10) Wykonawcy zobowi─ůzani s─ů z┼éo┼╝y─ç nast─Öpuj─ůce dokumenty oraz o┼Ťwiadczenia;
a) O┼Ťwiadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ.
b) Podpisany Formularz ofertowy - wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é. nr 8 do nin. SIWZ,
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej.
d) Pe┼énomocnictwo do wyst─Öpowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S─ůdowego lub z za┼Ťwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej).
e) Pe┼énomocnictwa, o kt├│rych mowa w pkt c) i d) powinny by─ç przedstawione w formie orygina┼éu lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez wykonawc─Ö, zgodnie ze sposobem reprezentacji okre┼Ťlonym w tych dokumentach.
11) PONADTO ZALECA SI─ś ZA┼ü─äCZENIE SPISU TRE┼ÜCI OFERTY, U┼üO┼╗ENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENT├ôW ZGODNIE Z KOLEJNO┼ÜCI─ä PODAN─ä W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena rycza┼étowa oferty musi uwzgl─Ödnia─ç wszystkie koszty zwi─ůzane z realizacj─ů przedmiotu zam├│wienia zgodnie z opisem przedmiotu zam├│wienia okre┼Ťlonym w nin. SIWZ, w szczeg├│lno┼Ťci z uwzgl─Ödnieniem zakresu wynikaj─ůcego z dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich oraz z przedmiaru rob├│t.
2) Cena rycza┼étowa oferty brutto (z podatkiem VAT) winna zawiera─ç wszystkie pozycje z przedmiaru, wszystkie koszty wynikaj─ůce z dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich, warunk├│w wykonania i odbioru prac remontowo - konserwatorskich, pozwole┼ä, zalece┼ä i opinii udost─Öpnianych przez Zamawiaj─ůcego wszystkie pozosta┼ée koszty niezb─Ödne do prawid┼éowego wykonania przedmiotu zam├│wienia oraz prawid┼éowy podatek VAT.
3) Wykonawca okre┼Ťli cen─Ö realizacji zam├│wienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny rycza┼étowej brutto, kt├│ra zawiera zar├│wno koszty zwi─ůzane z realizacj─ů zam├│wienia, jaki i podatek VAT okre┼Ťlony zgodnie z ustaw─ů z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar├│w i us┼éug (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
4) Cena musi by─ç podana i wyliczona w zaokr─ůgleniu do dw├│ch miejsc po przecinku (zasada zaokr─ůglenia - poni┼╝ej 5 nale┼╝y ko┼äc├│wk─Ö pomin─ů─ç, powy┼╝ej r├│wne 5 zaokr─ůgli─ç w g├│r─Ö).
5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13. Opis kryteri├│w, kt├│rymi zamawiaj─ůcy b─Ödzie si─Ö kierowa┼é przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri├│w oraz sposobu oceny ofert.
1) Oferty b─Öd─ů oceniane w skali od 0 do 100 punkt├│w.
2) Kryteria oceny ofert:
2.1. Najni┼╝sza cena - 80 %
W powy┼╝szym kryterium oceniana b─Ödzie cena brutto oferty. Maksymaln─ů ilo┼Ť─ç punkt├│w otrzyma wykonawca, kt├│ry zaproponuje najni┼╝sz─ů cen─Ö, pozostali b─Öd─ů oceniani wg nast─Öpuj─ůcego wzoru:
Najni┼╝sza cena
├Ś 100 pkt ├Ś waga kryterium
Cena badanej oferty
2.2.Do┼Ťwiadczenie wykonawcy z okresu ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, w wykonaniu um├│w, kt├│re w swoim zakresie zawiera┼éy wykonanie remont├│w konserwatorskich elewacji tynkowanych z detalem kamiennym, w obiektach wpisanych do
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
10
rejestru zabytk├│w - 20%
W powy┼╝szym kryterium oceniana b─Ödzie ilo┼Ť─ç m2 remontowanej elewacji w powy┼╝szym zakresie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie remont konserwatorski elewacji tynkowanych.
Maksymaln─ů ilo┼Ť─ç punkt├│w otrzyma wykonawca, kt├│ry wykona┼é najwi─Öksz─ů ilo┼Ť─ç m2 remont├│w elewacji w powy┼╝szym zakresie, pozostali b─Öd─ů oceniani wg nast─Öpuj─ůcego wzoru:
Ilo┼Ť─ç m2 elewacji z badanej oferty
_______
____________________________---
_____________________________
├Ś 100 pkt ├Ś waga kryterium
Najwi─Öksza ilo┼Ť─ç m2 elewacji
2.3 Zamawiaj─ůcy przyzna zlecenie Wykonawcy, kt├│rego oferta w sumie uzyska najwi─Öksz─ů liczb─Ö punkt├│w.
3) Na potwierdzenie wykazania posiadanego do┼Ťwiadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç wykaz prac wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é. nr 6 cz. B do SIWZ oraz dokumenty (referencje wystawione przez zleceniodawc├│w lub protoko┼éy odbioru) potwierdzaj─ůce, ┼╝e prace te (umowy) zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie.
Zamawiaj─ůcy zastrzega, ┼╝e Wykonawca nie mo┼╝e pos┼éu┼╝y─ç si─Ö tymi samymi realizacjami zar├│wno na potwierdzenie spe┼éniania warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ jak i w zakresie kryterium oceny ofert.
Zamawiaj─ůcy zastrzega, i┼╝ nie b─Ödzie prowadzi┼é negocjacji z wykonawc─ů co do uznanych realizacji, nie b─Ödzie r├│wnie┼╝ wyja┼Ťnia┼é ani uzupe┼énia┼é o┼Ťwiadczenia wykonawcy zawartego w tabelce dotycz─ůcej kryterium. Z┼éo┼╝enie przez wykonawc─Ö o┼Ťwiadczenia w tym zakresie, kt├│re b─Ödzie niejasne lub nieprecyzyjne lub nie z┼éo┼╝enie w og├│le o┼Ťwiadczenia w powy┼╝szym zakresie, b─Ödzie skutkowa┼éo nie przyznaniem punkt├│w w tym kryterium. Zamawiaj─ůcy przyzna punkty tylko za do┼Ťwiadczenie, kt├│re w spos├│b ca┼ékowity spe┼éni wymogi opisane w tabeli dla danego zam├│wienia. Za cz─Ö┼Ťciowe spe┼énienie wymog├│w danego zam├│wienia nie b─Öd─ů przyznawane punkty.
14. Informacje o formalno┼Ťciach, jakie powinny zosta─ç dope┼énione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1) Wykonawca, kt├│rego oferta zostanie wybrana zobowi─ůzany jest:
a) Podpisa─ç umow─Ö w miejscu wskazanym przez Zamawiaj─ůcego, zgodn─ů ze Specyfikacj─ů Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia wraz z za┼é─ůcznikami oraz z┼éo┼╝on─ů ofert─ů, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj─ůcego.
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
11
b) Osoby reprezentuj─ůce Wykonawc─Ö przy podpisywaniu umowy powinny posiada─ç ze sob─ů dokumenty potwierdzaj─ůce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b─Ödzie wynika─ç z dokument├│w za┼é─ůczonych do oferty.
c) Przed┼éo┼╝y─ç w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej) kosztorys uproszczony ceny rycza┼étowej Oferty, uwzgl─Ödniaj─ůcy zakres rob├│t wynikaj─ůcy z przedmiaru rob├│t, dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich oraz wszystkich innych prac koniecznych do prawid┼éowego wykonania przedmiotowego zam├│wienia. Kosztorys winien zawiera─ç: narzuty (elementy cenotw├│rcze takie jak m.in. stawka r-g, koszty bezpo┼Ťrednie, koszty po┼Ťrednie, VAT), ceny jednostkowe netto, warto┼Ťci pozycji netto, prawid┼éow─ů stawk─ů podatku VAT, kwot─Ö brutto, tabel─Ö element├│w scalonych.
15. Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy.
Zamawiaj─ůcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy.
16. Wz├│r umowy
Do specyfikacji do┼é─ůczony jest wz├│r umowy - za┼é. nr 9 do SIWZ
17. Pouczenie o ┼Ťrodkach ochrony prawnej przys┼éuguj─ůcych wykonawcy w toku
post─Öpowania.
Wykonawcom przys┼éuguj─ů ┼Ťrodki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowi─ůcego za┼é. nr 10 do nin. SIWZ.
W za┼é─ůczeniu:
1. Projekt budowlany remontu elewacji frontowej zachodniej i odcinka elewacji bocznej po┼éudniowej budynku klasztoru SS. Klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie - oprac. przez mgr in┼╝. arch. ┼üukasza Jankiewicza wraz z Programem prac konserwatorskich - oprac. przez mgr Dorot─Ö Smatloch- Klechowsk─ů,
2. Przedmiar rob├│t,
3. Warunki wykonania i odbioru prac remontowo - konserwatorskich,
4. Wz├│r O┼Ťwiadczenia o spe┼énieniu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu,
5. Wz├│r O┼Ťwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
6. Wz├│r wykazu prac (cz. A i cz. B),
7. Wz├│r wykazu os├│b,
8. Wz├│r formularza ofertowego,
9. Wz├│r umowy,
10. Regulamin Przetargu,
11. Pozwolenia konserwatorskie,
Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Krak├│w, ul. Grodzka 54
Specyfikacj─Ö wraz z za┼é─ůcznikami Zamawiaj─ůcy udost─Öpnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym post─Öpowaniu o
udzielenie zam├│wienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich tw├│rc├│w okre┼Ťlonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralno┼Ť─ç zamieszczanych materia┼é├│w (ponowna
obr├│bka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciach do tzw.
dzieł zależnych a także na stronach internetowych).
12
12. Pozwolenie na budow─Ö,
13. Projekt organizacji ruchu.
Krak├│w, dnia 06.06.2019 r.

Kontakt:
2) Osobami upowa┼╝nionymi do kontaktowania si─Ö z wykonawcami s─ů:
a) W zakresie zagadnień merytorycznych - Barbara Ferdek tel. 663 901 101,
b) W zakresie zagadnień proceduralnych - Barbara Kendziak, tel. 501 674 780.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii