Przetarg: Remont wjazdu

Przedmiot:

Remont wjazdu

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. w Policach
Kużnicka 1
72-010 Police
powiat: policki
609 697 840
rstawinski@policeserwis.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,713686,345021e57e6f0db94019c7af5e4e027f.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wjazdu w magazynie ob. 525
Treść zapytania:
Koordynatorem robót z ramienia GAPS jest Ryszard Stawiński, tel. 609 697 840, adres mailowy rstawinski@policeserwis.com.
Wykonanie robót wg załączonego ślepego kosztorysu.
Przed złożeniem oferty jest konieczna wizja lokalna na obiekcie potwierdzona przez koordynatora na załączonym formularzu, w dniu 17.06.2019 r. o godz. 11.00.
Rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie załączonego ślepego kosztorysu.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. remont wjazdu 1 KPL

Dokument nr: Z118/214697

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 06- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
19- 06- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
17- 06- 2019 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,713686,345021e57e6f0db94019c7af5e4e027f.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac: 30.09.2019 r. Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy. Wymagany termin płatności 45 dni.Ofertę prosimy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym razem z załącznikami, na platformie LOGINTRADE w wersji elektronicznej lub papierowej do Kancelarii GAPS w siedzibie firmy przy ul. Kuźnickiej 1, ob. 453 w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem zapytania oraz adnotacją "nie otwierać przed terminem zakończenia przyjmowania ofert"

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont wjazdu w magazynie ob. 525"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Ryszard Stawiński
tel:
e-mail: rstawinski@policeserwis.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii