Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzacji

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 278 88 86, (32) 278 88 87, fax: (32) 231 35 12
techniczny@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOAWNYCH
Centrum Onkologii-lnstytut im. Marii Skłodowskiej-Curic z siedzibą w Warszawie Oddział w Gliwicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy i montażu klimatyzacji typu split dla ZMNiEO w 3 pomieszczeniach nr 3.17, nr 3.18, nr 3.21 w budynku Głównym Instytutu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej.
Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Należy dobrać i zamontować trzy klimatyzatory naścienne o danych technicznych podanych poniżej:
1.1 Dwa klimatyzatory dla pomieszczeń nr 3.17 i nr 3.18. DANE ELEKTRYCZNE
Wydajność chłodzenie / grzanie: 3,5 (0,7-4,0) / 3,7 (0,8-4,5) kW
Napięcie / częstotliwość: 230 / 50 V / Hz Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania: A++ / A+ TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI
Typ sprężarki: DC INVERTER PRZEPŁYW POWIETRZA
Przepływ powietrza jedn. wewnętrznej: Regulowany od 390 m3/h do 680 mVh
Ilość biegów wentylatora jedn. wewnętrznej: 7 biegów
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewnętrznej: Ostatni bieg 42 - dB( A)
1 bieg - 26 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewnętrznej max: 52 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA
Poziom mocy akustycznej jedn. wewnętrznej: Ostatni bieg -57 dB(A)
1 bieg - 38 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewnętrznej max: 62 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY
Typ czynnika chłodniczego: R32
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY (temperatura wewnętrzna) Grzanie / chłodzenie: 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY (temperatura zewnętrzna)
Chłodzenie: -15~43°C
Grzanie: -22 - 24 °C
FUNKCJE KLIMATYZATORA
- auto-restart
- osuszanie powietrza
- automatyczne przełączanie tiybów pracy ( grzanie, chłodzenie).
- automatyczne przełączanie biegów wentylatora j. wewnętrznej.
- regulacji żaluzji.
- wyłączania podświetlania wyświetlacza LED j. wewnętrznej.
WYPOSAŻENIE KLIMATYZATORA:
- wyświetlacz LED.
- pompka skroplin.
- pilot bezprzewodowy.
1.2 Jeden klimatyzator dla pomieszczenia nr 3.21. DANE ELEKTRYCZNE.
Wydajność chłodzenie / grzanie 5,3 (1,3-6,6) / 5,6 (1,2-6,8) kW.
Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz.
Pobór mocy chłodzenie / gizanie 1550 / 1428 W.
Pobór prądu chłodzenie / grzanie 6,9 / 6,3 A.
SEER/SCOP 7,6/4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie:
Chłodzenia: A++
Grzania: A+
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI. Typ sprężarki DC INVERTER PRZEPŁYW POWIETRZA.
Przepływ powietrza - jedn. wewnętrzna: 850 / 720 / 610 / 520 m3/h Przepływ powietrza - jedn. zewnętrzna : 3200 m3/h CIŚNIENIE AKUSTYCZNE.
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewnętrznej: 49/45/43/41 / 39 / 37 / 34 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewnętrznej: 57 dB(A) CZYNNIK CHŁODNICZY. Typ czynnika chłodniczego R32
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami: 10 m
Minimalna długość rurociągu: 3 m
Maksymalna długość rurociągu: 25 m
ZAKRES TEMPERATUR PRACY.
Chłodzenie: -15 ~43°C
Gizanie: -22~24°C
FUNKCJE KLIMATYZATORA:
Auto-Restartu
SLEEP
Regulacja prędkości wentylatorów
TRYBY PRACY KLIMATZATORA:
Automatyczny
Chłodzenia
Osuszania
Wentylacji
Grzania
ODPROWADZENIE SKROPLIN: Pompka skroplin STEROWANIE:
Sterowanie pilotem bezprzewodowym KOLOR JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: Biały.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU:
- montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach nr. 3.17, nr 3.18, nr 3,21.
- montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatora na dachu budynku na konstrukcjach systemowych np. f. Niczuk.
- przewiert dachu, zamontowanie przepustu typu fajka przez dach, obróbka przepustu pokryciem dachowym typu trokal.
- w celu zabezpieczenia instalacji freonowej i kablowej na dachu pized działaniem promieni UV należy poprowadzić instalacje w rurze karbowanej odpornej na UV.
- należy do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej doprowadzić instalację zasilającą i sterowniczą.
- montaż w rozdzielni elektrycznej zabezpieczeń i wyłączników różnicowoprądowego dla każdego klimatyzatora osobno.
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej pizez syfon antyzapachowy kulowy.
- wpięcie się do kanalizacji przez kształtkę systemowa siodłową.
- wykonanie próby szczelności instalacji freonowej azotem.
- wytworzenie próżni.
- uzupełnienie gazu w instalacji freonowej.
- uruchomienie i sprawdzenie działania klimatyzacji.
- zabezpieczenie przejścia przez przegrody pożarowe atestowanymi masami ognioodpornymi.
- wszystkie instalacje instalowane na ścianach musza być zakryte i należy je poprowadzić w korytach systemowych w kolorze białym.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:
- dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą rysunki, DTR- ki, instrukcje obsługi, atesty, dopuszczenia, pomiary elektryczne (pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania, badanie wyłączników różnicowoprądowych, pomiary rezystancji izolacji instalacji), kartę gwarancyjną.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISOWANIA:
- w okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 6 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w ciągu trwania gwarancji w tym sprawdzenia szczelności instalacji chłodniczej wraz wpisami do CRO.
Oferta powinna zawierać:
- kwoty netto i brutto,
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 90 dni),
- warunki i okres gwarancji, przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy,
- termin płatności faktury, przy czym należy uwzględnić fakt, że Centrum Onkologii wymaga minimum 30-dniowego terminu płatności faktury liczonego od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
- czas realizacji zadania do 30 dni od podpisania umowy,
Dodatkowo prosimy, by oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią wpisu do K.RS lub CEIDG lub też przez inną osobę, wtedy prosimy o dołączenie dodatkowo pełnomocnictwa dla tej osoby, z którego wynikać będzie uprawnienie do złożenia oferty.
W celu zapoznania się z obiektem umożliwiamy wizję lokalną. Wymagany termin złożenia oferty cenowej - 26.06.2018 r.

Dokument nr: D A/DT-381-83/19

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl
Wymagany termin złożenia oferty cenowej - 26.06.2019 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii