Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
powiat: Olsztyn
48896121843
Mateusz.Nakielski@energa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Góry Lubiańskie Grunwald gmina wiejska
Przebudowa w technologii PPN linii napowietrznej nN 0,4kV dług. 616m zasilanej ze
stacji transformatorowej 15/04kV Góry Łubińskie I Os-0731 obwód nr. 02
sprawa ZN/3157/6464MZI/2019/18246
2 Kojdy Łukta gmina wiejska
Przebudowa w technologii PPN linii napowietrznej nN 04kV dług. 854m
zasilanej ze stacji transformatorowej 15/04kV Kojdy OS-0144 obwód nr. 01 i 02
sprawa ZN/3159/6464MZI/2019/18242
3 Woryty Gietrzwałd gmina wiejska nr dzial.: 21-407/1
Budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 28m (2x14m)
sprawa ZN/3162/6464MZI/2019/1800786
4 Woryty Gietrzwałd gmina wiejska nr dzial.: 21-243/1
Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego na zapasie istniejącej linii kablowej nN
0,4kV.
sprawa ZN/3165/6464MZI/2019/1300956
5 Szymonowo Małdyty gmina wiejska nr dzial.: 13-43/2
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 106m
sprawa ZN/3167/6464MZI/2019/1802257
6 Mysłaki Miłakowo obszar wiejski nr dzial.: 5-32/1
Przebudowa w technologii PPN istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV dług.
145mm, budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 89m
sprawa ZN/3178/6464MZI/2019/1801984
7 Wołowno Jonkowo gmina wiejska nr dzial.: 21-111/1
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV dług. 124m, przebudowa w technologii PPN
istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV dług.635m
sprawa ZN/3179/6464MZI/2019/1801909
8 Kajkowo Ostróda gmina wiejska ul. Świetlińska nr dzial.: 12-96/20
Budowa linii kablowej nN 0,4kV dług. 7m
sprawa ZN/3180/6464MZI/2019/1801253
9 Świętajno gmina wiejska ul. Kościelna nr dzial.: 14-32/1, 14-27/1, 14-27/2, 14-
27/3, 14-27/4, 14-27/5, 14-29, 14-30, 14-31
Budowa sieci kablowej nN dł. łączna 728 m
sprawa ZN/3181/6565MZI/2019/1800627
10 Biskupiec miasto ul. Szpitalna 14 nr dzial.: 4-87/6
Przebudowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV dł. 12 m., budowa przyłącza
kablowego nN 0,4 kV dł. 14 m.
sprawa ZN/3185/6565MZI/2019/17072
11 Pasym miasto ul. Rynek 8 nr dzial.: 4-112
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV dł. 16 m.,
budowa linii napowietrznej izolowanej nN 0,4 kV dł. 100 m.
sprawa ZN/3187/6565MZI/2019/1801941
12 Kętrzyn gmina miejska ul. Ignacego Daszyńskiego 31 nr dzial.: 326
Sieć kablowa nN długości 15 m i przyłącze kablowe nN długość 23 m.
sprawa ZN/3188/6161MZI/2019/1802122
13 Mrągowo gmina miejska ul. Olsztyńska nr dzial.: 3-215/1, 3-215/2
Dostosowanie istn. złącza kablowo-pomiarowego nr 4876 do poboru mocy
przyłączeniowej 175kW(przekładniki prądowe, zabezpieczenia w złączu i obw. nN w
stacji tr. T611249 Mrągowo Olsztyńska 2)
sprawa ZN/3189/6161MZI/2019/1900965
14 Rybno Sorkwity gmina wiejska ul. Boczna 58
Wymiana przyłącza napowietrznego nN 0,4kV na AsXSn 4x25mm/długość 14m.
sprawa ZN/3190/6161MZI/2019/1901331
15 Pieckowo Reszel obszar wiejski nr dzial.: 11-79/2
Modernizacja linii napowietrznej nN 0,4kV/długość 558m,
sprawa ZN/3191/6161MZI/2019/1701314

Dokument nr: 268/W/19/Ostróda/Szczytno/Kętrzyn

Otwarcie ofert: Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 02-07-2019 godz. 10:30

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 02-07-2019 godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 20-09-2019
Przetarg nr 2 - 20-09-2019
Przetarg nr 3 - 09-09-2019
Przetarg nr 4 - 09-09-2019
Przetarg nr 5 - 09-09-2019
Przetarg nr 6 - 09-09-2019
Przetarg nr 7 - 09-09-2019
Przetarg nr 8 - 09-09-2019
Przetarg nr 9 - 16-08-2019
Przetarg nr 10 - 6 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 11 - 10 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 12 - 02-09-2019
Przetarg nr 13 - 01-08-2019
Przetarg nr 14 - 04-09-2019
Przetarg nr 15 - 11-10-2019

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] - Sposób rozliczenia podatku VAT - ODWROTNE OBCIĄŻENIE
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Mateusz Nakielski, w godz. 8:00-14:00, tel. +48896121843
adres email: Mateusz.Nakielski@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii