Przetarg: Wykonanie wymiany kotła c.o. w budynku nastawni , wymiana grzejników c.o. w bud....

Przedmiot:

Wykonanie wymiany kotła c.o. w budynku nastawni , wymiana grzejników c.o. w bud. magazynowo- warsztatowym

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
magdalena.swierczek@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=61322
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany kotła c.o. w budynku nastawni KTC K-ce Załęże, wymiana grzejników c.o. w bud. magazynowo- warsztatowym w S-ec ul.Klińskiego 5
Opis zapytania Wykonanie wymiany kotła c.o., remontu instalacji c.o. i pomieszczeń kotłowni w budynku nastawni KTC w stacji Katowice Załęże oraz wykonanie wymiany grzejników c.o. w bud. magazynowo- warsztatowym w Sosnowcu ul. Klińskiego 5 - zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.
UWAGA
Wraz z ofertą należy złożyć:
1.Rachunek ilościowy - załącznik nr 2
do OPZ,
2.Podpisane RODO - załącznik do
formularza,
3.Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej obiekty budowlane budownictwa ogólnego i przemysłowego,
4. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w danej specjalności.
Przed złożeniem oferty należy:
1.Przeprowadzić wizję lokalną.
2.Wykonawca wykona roboty z materiałów
własnych - załącznik nr 3 do OPZ.
3.Prace będą się odbywać na obiekcie
czynnym.
Wykonawcy mogą składać pytania wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Dokument nr: 0441/IZ08GM/06006/00255/19/E

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert 21-10-2019 10:00:00

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia 14-10-2019 12:18:50
Data i godzina składania ofert 21-10-2019 10:00:00
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=61322

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych od podpisania zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia ISE504 Sekcja Eksploatacji w Katowicach - Brak danych,null

Wymagania:
Warunki płatności 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Warunki gwarancji minimum 24 miesiące
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dopuszczalna zmiana oferty przez dostawcę Tak
Podpis elektroniczny Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Możliwość realizacji Aukcji elektronicznej Nie
Pokaż wagi pozycji na widoku dla oferentów Nie
Dostępne waluty Waluta oferty
PLN

Uwagi:
Termin związania ofertą 30 dni

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
Imię: Magdalena
Nazwisko: Świerczek
Ulica: ul. 3 Maja 16
Miejscowość: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Email: magdalena.swierczek@plk-sa.pl
Dane kontaktowe operatora Pokaż dane kontaktowe
Jednostka organizacyjna /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień
RFI Nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii