Przetarg: Dostawa rur strukturalnych dwuściennych

Przedmiot:

Dostawa rur strukturalnych dwuściennych

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokołów Małopolski
ulica Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel. 17 77 29 019 w. 36
ugim@sokolow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa zadania :
,,Dostawa rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN 8 i średnicy DN/DI400 mm do wykonania odcinka rowu krytego przy ulicy Pańskiej miejscowości; Górno".
3. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN 8 z kielichem (6 mb) o średnicy wewnętrznej; a) DN 400 mm - przewidywana ilość; 126 m (21 szt.).
Dostawa obejmuje zakup, dowóz i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Dokument nr: RG.ZP.271.41.2019

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
6. Termin składania ofert : Do dnia 25 listopad 2019 r.
7. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp., pokój nr 6, ulica Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
Dopuszcza się przesłanie ofert faxem na nr : 017 7729-19 wew. 28 lub e-mailem;
ugim@sokolow-mlp.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia :
do 18 grudnia 2019 r.

Wymagania:
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
Wynik postępowania:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zamieszczone na stronie internetowej UGiM w Sokołowie Młp. bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Józef Niezgoda - Referat Rozwoju Gospodarczego, tel. 17 77 29 019 w. 36. 10.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii