Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci gazowej

Przedmiot:

Budowa sieci gazowej

Data zamieszczenia: 2012-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
tel. 058 325 81 73
Województwo: pomorskie
Miasto: Dębogórze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2012-10-10 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oddział O/Gdańsk
zaprasza w trybie wyboru ofert Nr ZNC/2012/00273/O/GD z dnia 2012-10-02
WYKONAWCÓW
do składania ofert na wykonanie następujących zadań:
CZĘŚĆ NR 1:
1. Nazwa części (lokalizacja):
Budowa sieci gazowej w m. Dębogórze ul. Owsiana
2. Numer zadania inwestycyjnego:
SK/10007483
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci gazowej w m. Dębogórze ul. Owsiana
4. Termin wykonania części:
05.03.2013r.
true
I. Termin, miejsce i forma składania ofert:
2012-10-10 09:30
Miejsce i forma składania ofert
Siedziba Zamawiajacego ( zgodnie z postanowieniami ogólnymi SIWZ )
Termin otwarcia ofert:
2012-10-10 09:45
Miejsce otwarcia ofert
Siedziba Zamawiajacego ( zgodnie z postanowieniami ogólnymi SIWZ )
II. Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Iwona Polaczkiewicz tel. 058 325 81 73 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 09:00 do 14:00
III. Istotne informacje i postanowienia mające obowiązywać Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia, zamieszczono w Portalu Informacji Przetargowej, zakładka Regulacje.
IV. Zamawiający przeprowadza negocjacje cenowe z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą wyłącznie, gdy cena zawarta w ofercie najkorzystniejszej przewyższa Kwotę na sfinansowanie Zamówienia, a w przypadku, gdy powyższe negocjacje cenowe nie przyniosą rezultatu w postaci ustalenia ceny, która nie przewyższa Kwoty na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i których oferty nie zostały odrzucone, do złożenia ofert negocjacyjnych dotyczących ceny. Zaproszenie do negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub zaproszenie do składania ofert negocjacyjnych dotyczących ceny przekazywane jest zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą elektroniczną, pisemnie, faksem lub osobiście. Zaproszenie do składania ofert negocjacyjnych dotyczących ceny zawiera co najmniej informacje wskazujące, iż Wykonawcy składając oferty negocjacyjne dotyczące ceny nie mogą zaoferować cen wyższych niż Kwota na sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Zakończenia postępowania bez wyboru ofert, bez podania przyczyny takiej czynności.
V. Informacje o wynikach postępowania publikowane są w Portalu Informacji Przetargowej.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Zamawiający może, w każdym czasie, dokonać zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Jeżeli SIWZ została udostępniona w Portalu, zmiany treści SIWZ zamieszcza się w Portalu.
VIII. Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, tym Wykonawcom którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli SIWZ udostępniana jest w Portalu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się w Portalu, w miejscu udostępnienia SIWZ.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zgodnie z postanowieniami szczegółowymi SIWZ

Wyciąg z Instrukcji udzielania zamówień znajduje się w zakładce Regulacje

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.