Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan, c.o. i c.t., dla Firmy

Przedmiot:

Wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan, c.o. i c.t., dla Firmy

Data zamieszczenia: 2013-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA
ul. Drzymały 15
40-059 Katowice
tel. 32/72 19 173
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: -
Termin składania ofert: 2013-08-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot.: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH, ul. OBWODNICA

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan, c.o. i c.t. dla inwestycji jw. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku ( link: http://www.sendspace.com/file/xxphpj).

Szczegóły:

1. wewnętrzna instalacja wod-kan (instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej): zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów, urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, białego montażu, baterii, izolacji, hydrantów wraz z szafkami, przejść p.poż., wpustów podłogowych, studni schładzającej, systemu Pluvi, odwodnienia ACO, pomp, zaworów odcinających i cyrkulacyjnych, zestawu wodomierzowego z zabezpieczeniami, hydroforu, mieszaczy c.w.u., naczynia wzbiorczego itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, badanie wody, malowanie rurociągów, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych itp.

- instalację kanalizacji sanitarnej zakończyć na wyprowadzeniu rurociągu ok. 0,5 m poza obrys budynków;

- instalację wody zimnej oraz hydrantowej od strony przyłącza zakończyć na montażu zasuwy kołnierzowej przed zestawem wodomierzowych;

2. wewnętrzna instalacja c.o. oraz instalacja ciepła technologicznego: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów wraz z kształtkami, zaworów (odcinających, termostatycznych, równoważących, trójdrogowych itp.), pomp, grzejników, kurtyn powietrza, rozdzielacza, sprzęgła hydraulicznego, zasobnika c.w.u., naczynia wzbiorczego, izolacji, przejść p.poż. itp.; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, itp.,

- w pomieszczeniu stacji wymienników ciepła zgodnie z dokumentacją dostawa i montaż kanału nawiewnego „Z”, klapy p.poż oraz wywiewu powietrza poprzez wentylator wywiewny;

- roboty zakończyć od strony instalacji na zaworach odcinających za sprzęgłem hydraulicznym w pomieszczeniu wymiennikowni;

Wymagana gwarancja: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta;

Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji – wartość należy podać w odrębnej pozycji.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektuh określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: od września 2013r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 808

Termin złożenia oferty: do 15.08.2013r.

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru

Z poważaniem

Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.