Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2016-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Sienkiewicza 32
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 56 384
fax: 74 84 56 233, e-mail: e.wasilewska@zumik.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuszyca
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-20 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Opis przedmiotu Zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 32 w Głuszycy.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pełnego kosztorysu.

 1. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania zadania.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Wymagania związane z wykonaniem (np. termin wykonania i inne):

Według decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej.

IV. Kryteria wyboru oferty: cena, jakość świadczonych usług, gwarancja

V. Opis warunków wymaganych do spełnienia przez wykonawców.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem nazwy zadania, którego dotyczy zaproszenie.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej postępowanie i adres wykonawcy.

 3. Ceny w ofercie należy podać w walucie PLN, wyrażonej cenowo i słownie.

 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelna techniką.

VII. Oferty należą złożyć w formie pisemnej w terminie:

do dnia 20.10.2016r.
do godz. 12:00

(osobiście, listem, faxem 74 8456 233, mailem e.wasilewska@zumik.com.pl)

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

VIII. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.