Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Docieplenie ścian zewnętrznych (wschodnia i zachodnia) w budynku mieszkalnym Wspólnoty...

Przedmiot:

Docieplenie ścian zewnętrznych (wschodnia i zachodnia) w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej, w zabudowie szeregowej

Data zamieszczenia: 2016-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Ryszard Pankiewicz, tel. (32) 271-03-15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-27 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Docieplenie ścian zewnętrznych (wschodnia i zachodnia) w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej przy ul. Żółkiewskiego 22 w Zabrzu.
Zakres robót obejmuje:
• Olinowanie terenu
• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
• Postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi
• Wykonanie osłon okien – 100%
• Wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekanej – 100%
• Demontaż i montaż rur spustowych (materiał z odzysku) – 2 szt.
• Przygotowanie ścian do robót dociepleniowych (czyszczenie, mycie) – 100%
• Montaż listwy cokołowej (startowej) – 100%
• Docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropianem gr. 12 cm – do listwy
cokołowej (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100%
• Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych (do listwy
cokołowej) – 100%
• Jednokrotne gruntowanie ścian – 100%
• Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach - do listwy cokołowej –
100%
• Docieplenie części cokołowej styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 5cm
(przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100% (do wysokości gruntu)
• Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych na części
cokołowej – 100%
• Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na cokole budynku – 100%
• Remont schodów i wejścia od strony wschodniej
• Odsunięcie rur spustowych, instalacji odwodnienia dachu, o grubość
zastosowanego styropianu
• Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach na części cokołowej –
100%
• Wykonanie opaski żwirowej o szerokości 0,5 m

• Wykończenie opaski żwirowej obrzeżami betonowymi
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dociepleniowych
Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (wg faktury) – 100%
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz
gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: II– III kwartał 2017r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (32) 271-03-15
Ryszard Pankiewicz – Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2016r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. 254/2016 REB III Nr 76/2016
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (wschodnia i zachodnia)
w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej przy ul. Żółkiewskiego 22
w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1
wraz z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów
oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.