Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Docieplenie podłogi mieszkań od strony piwnic zlokalizowanych na parterze budynków...

Przedmiot:

Docieplenie podłogi mieszkań od strony piwnic zlokalizowanych na parterze budynków Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2016-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”
ul. Nadbystrzycka 11
20-618 Lublin

Osoba do kontaktu:
Adam Sokołek, tel. 81 747 33 43
e-mail: kalina@kolejarz.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: TAK
Termin składania ofert: 2016-10-24 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie n/w zadania:  

Docieplenie podłogi mieszkań od strony piwnic zlokalizowanych na parterze budynków przy ul. Okrzei 5 – 594 m2 oraz Hirszfelda 21 – 230 m2 w Lublinie

II.  Tryb przetargu

1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

III.  Opis przedmiotu zamówienia i sposobu wyceny

1. Przedmiotem zamówienia jest: Docieplenie podłogi mieszkań od strony piwnic zlokalizowanych na parterze budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei 5 – 594 m2 oraz Hirszfelda 21 – 230 m2 styropianem λ- 0,040W/m2K, EPS – 100, gr 7 cm w systemie CERESIT.z tynkiem mineralnym malowanym w kolorze białym.

IV.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Administracji Osiedla Kalinowszczyzna PSM „Kolejarz” w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 46

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami są:

V.  Opis minimalnych warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Złożyli w terminie ważną ofertę sporządzoną na podstawie SIWZ
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • Wykonali w okresie ostatnich dwóch lat podobne roboty i o podobnej wartości.
 • Wpłacili wymagane wadium oraz kwotę w wysokości 50zł + VAT za SIWZ.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz w Lublinie ul. Nadbystrzycka 11 pok. 20-Sekretariat biura Zarządu Spółdzielni - nie później niż do dnia 24.10.2016r. do godz. 1200.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.