Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana leżaka, pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana instalacji zimnej wody w...

Przedmiot:

Wymiana leżaka, pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102, fax: (095) 73-87-100
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-08-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 28 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert na wymianę leżaka oraz wymianę pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 28 w Gorzowie Wlkp.
Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót i obejmuje wymianę leżaka kanalizacji i leżaka zimnej wody
instalacji kanalizacyjnej na rury PCW, wymianę instalacji zimnej wody, wymianę zaworów podpionowych. Prace w
budynku głównym.
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
· termin wykonania prac: 1 miesiąc od podpisania umowy
· okres gwarancji: 36-m-cy od daty odbioru robót
· warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktury,
· sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
· sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl ),
· należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
· ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania
przyczyny.
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 28.08.2017r.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, którego termin
zostanie ustalony po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji udzieli Kierownictwo ADM-1
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.