Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
573z dziś
4176z ostatnich 7 dni
15105z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Danuta Ślimak, tel. (032) 272 29 96
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-02 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 44 w Zabrzu.
Zakres robót obejmuje:
– wygrodzenie terenu - 100%
– postawienie rusztowania przy ścianach zewnętrznych wraz z osłonięciem siatką
zabezpieczającą – 100%
– zabezpieczenie okien folią – 100%
– demontaż rur spustowych do powtórnego zabudowania – 100%
– montaż rur spustowych – 100%
– demontaż istniejącego oraz zabudowa nowego zadaszenia nad wejściem do klatki
schodowej- 1szt.
– zbicie głuchych i odstających tynków-10%
– uzupełnienie tynków elewacji- 10%
– oczyszczenie pozostałych tynków elewacji wraz z ościeżami- 90%
– rozbiórka obróbek blacharskich – (parapety zewnętrzne oraz obróbki krawędzi płyty
balkonowej) – 100%
– likwidacja zamurowanego balkonu na ścianie szczytowej (likwidacja płyty balkonowej i
balustrady)– 1szt.
– jednokrotne gruntowanie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami drzwi i okien – 100%
– montaż listwy cokołowej z kapinosem (listwy startowej) - 100%
– docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą styropianem gr.14 cm λ 0,038
- od cokołu (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli (min. 2
szt. na płytę) oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych – 100%
– docieplenie ościeży okiennych – 100%
– naprawa gzymsu oraz docieplenie gzymsu styropianem gr. 3cm - 100%
– przyklejenie warstwy siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych - 100%
– przyklejenie drugiej warstwy siatki w dolnej strefie elewacji ( 2m wysokości od listwy
startowej) - 100%
– zamontowanie ochronnych narożników wypukłych (kątowniki aluminiowe) – 100%
– nałożenie masy tynkarskiej silikonowej, barwionej na ścianach zewnętrznych,
ościeżach i gzymsie pod rynnami (zgodnie z kolorystyką zatwierdzoną przez Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej) -100%
– zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – 100%

– montaż nowego punktu świetlnego i numerka policyjnego przed wejściem do klatki,
– wymiana przedłużeń podokiennych ogrzewaczy gazowych, kratek wentylacyjnych itp.-
100%
– licowanie płytkami klinkierowymi wejścia do budynku,
– jednokrotne gruntowanie strefy cokołowej- 100%
– docieplenie strefy cokołowej styrodurem o gr. 5cm - 100% -przymocowanie do ścian
płyt styropianowych za pomocą dybli (min. 2 szt. na płytę) oraz przy użyciu gotowych
zapraw klejowych,
– przyklejenie warstwy siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych w strefie
cokołowej- 100%
– nałożenie masy tynkarskiej barwionej w strefie cokołowej (tynk mozaikowy) - 100%
– jednokrotne gruntowanie ścian lukarn- 100%
– docieplenie ścian lukarn styrodurem o gr. 5cm -100% - przymocowanie do ścian płyt
styropianowych za pomocą dybli (min. 2 szt. na płytę) oraz przy użyciu gotowych
zapraw klejowych,
– przyklejenie warstwy siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych na ścianach
lukarn- 100%
– nałożenie masy tynkarskiej barwionej, silikonowej na ścianach lukarn -100%
– wymiana skrzynki gazowej i skrzynki na reklamy,
– w wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu wraz z utylizacją,
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość
- koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: 2018r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Danuta Ślimak – Inspektor techniczny REB V
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2017r o godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – 299/2017 REB V Nr 34/2017
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 44 w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz z Załącznikiem
Nr 2
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Do ofert prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.