Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem 100 ton kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5mm

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem 100 ton kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5mm

Data zamieszczenia: 2017-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Przemkowie
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
tel. (76) 8320 482
tel. (76) 8319 305
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przemków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-03 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE CENOWE

Zaproszenie do składania ofert

 

I. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Przemków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, 59-170 Przemków, ul. Plac Wolności 25

 

II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem w miejsce docelowego składowania 1000 ton kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5mm.

 

III. Niniejsze zadanie będzie obejmować:

a). zakup wraz z dostarczeniem w miejsce docelowego składowania 1000 ton kruszywa bazaltowego

b). Miejsce składowania:Przemków ul. Osiedle Głogowskie dz. 1160, obręb Przemków

 

IV. Pozostałe warunki zamówienia:

a). Termin realizacji: do 17 listopada 2017 roku

b). W momencie wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wystawione zlecenie na podstawie, którego Wykonawca wykona przedmiot zamówienia.

 

Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.

Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy składać tylko w jednym egzemplarzu.

 

V. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami i sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

 

Jarosław Sawicki – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

tel. (76) 8320 482

 

Katarzyna SuskaPodinspektor ds. dróg i ochrony środowiska

tel. (76) 8319 305

 

godziny pracy Urzędu Miejskiego w Przemkowie

 • poniedziałek 7.00 – 15.00;

 • wtorek 8.00 – 16.00;

 • środa - piątek 7.00 – 15.00

e-mail: a.milostan@przemkow.pl

 

Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty

 

VI. Warunki płatności : przelew 14 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego.

 

VII. Miejsce oraz termin składania

1.Oferty należy składać, z dopiskiem „Oferta na zakup wraz z dostarczeniem w miejsce docelowego składowania kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5mm”, nie później niż w terminie do dnia: 03.11.2017 r. do godziny 15.00.

 

Oferty należy składać w następujący sposób:

1. Osobiście ( w zamkniętej kopercie ) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej ( liczy się data wpływu ) na adres :

 

 

Urząd Miejski w Przemkowie

ul. Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

 

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej ( liczy się data wpływu ) na adres :

e-mail: j.sawicki@przemkow.pl

VIII. Kryterium oceny ofert

1.Oferty spełniające warunki udziału w zaproszeniu będą podlegać dalszej ocenie, jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100% cena brutto .

Wskazana przez oferenta cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia .

 

 

IX. Burmistrz Przemkowa zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej ze złożonych ofert, w uzasadnionych przypadkach

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.