Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
2489z ostatnich 7 dni
10911z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nabór firm do Banku Wykonawców na 2018 r. do realizacji robót remontowych w zasobach...

Przedmiot:

Nabór firm do Banku Wykonawców na 2018 r. do realizacji robót remontowych w zasobach Spółdzielni (roboty ogólnobudowlano-remontowe, dekarsko-blacharskie, ślusarskie, stolarskie, instalacyjne, terenowo-drogowe)

Data zamieszczenia: 2017-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "BAWEŁNA"
ul. Przybyszewskiego 163
93-120 Łódź
tel. 42 641 63 33 wew. 53 lub 63
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 5.000,00 PLN za każdy rodzaj robót
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-27 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "BAWEŁNA" ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2018 r. do realizacji robót remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
1. Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
2. Roboty dekarsko-blacharskie.
3. Roboty terenowo-drogowe.
4. Roboty ślusarskie.
5. Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyjne, co. I gazowe).
6. Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów.
7. Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
8. Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
9. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.
10. Inwentaryzacja, projektowanie i konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (pielęgnacja zieleni, przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezowanie pniaków, nasadzenia).
11. Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów.
12. Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej.
13. Badania termowizyjne budynków.

Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
I. Część ogólna
1. Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy)
2. Opinia z banku określająca kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT.
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i podatkami.
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co najmniej 60.000 zł od każdego z ww. ryzyka.
6. Warunki udzielanej gwarancji.
7. Referencje z ostatnich trzech lat.
8. Dowód wpłaty wadium na konto RSM "Bawełna".

II. Oferta cenowa
1. Dla robót określonych w poz. 1,2,3,4,5,6 należy podać:
a) stawkę R-g netto,
b) koszty pośrednie,
c) koszty zakupu materiałów,
d) zysk,
e) dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu, dla klatki schodowej z 10 lub 15 mieszkaniami.
2. Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
a) cenę netto typowych okien PCV,
b) koszt netto wymiany typowych okien PCV.
3. Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
a) cenę netto typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w klatce schodowej,
b) koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
4. Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 mb uszczelnienia złącza z opisem technologii.
5. Dla robót określonych w poz. 10:
1. dla wykonania inwentaryzacji zieleni z wykonaniem przeglądu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz projektowania terenów zielonych - cenę jednostkową netto.
2. dla konserwacji (pielęgnacji) terenów zielonych:
a) cenę jednostkową netto pielęgnacji drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 35 cm, do 50 cm, do 70 cm i powyżej,
b) cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
c) cenę jednostkową netto za wycinkę drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
d) cenę jednostkową netto frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
e) cenę jednostkową netto za nasadzenia,
usługi w punktach 2 a) i c) będą wykonywane metodą alpinistyczną.
6. Dla robót określonych w poz. 11 należy podać cenę usługi na klatkę schodową wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 cenę netto udrażniania kanalizacji za 1 mb. wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, dla poz. 13 cenę za budynek niski/wysoki i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest oferta, należy wpłacić na konto spółdzielni w:
PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 00001402 0010 8365 z dopiskiem ,,Wadium. Roboty remontowe 2018 r."
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10,11,12,13.

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2018 r.

W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płatności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.

Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem "Roboty remontowe 2018 r. w RSM "Bawełna" dla grupy
robót nr....", należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 27.11.2017 r. do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.