Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Danuta Ślimak, tel. (032) 272 29 96
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 36 w Zabrzu.
Zakres prac obejmuje:
– wygrodzenie terenu - 100%
– postawienie rusztowania przy ścianach zewnętrznych wraz z osłonięciem
siatką zabezpieczającą – 100%
– zabezpieczenie okien folią – 100%
– demontaż rur spustowych nadających się do ponownego zabudowania –
100%
– ponowny montaż rur spustowych -100%
– oczyszczenie tynków elewacji wraz z ościeżami - 100%
– rozbiórka obróbek blacharskich – (parapety zewnętrzne) – 100%
– jednokrotne gruntowanie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami drzwi i okien –
100%
– montaż listwy cokołowej z kapinosem (listwy startowej) - 100%
– docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą styropianem gr. 14 cm
λ 0,038 - od cokołu (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych (min 2 szt. na płytę) oraz przy użyciu gotowych zapraw
klejowych – 100%
– docieplenie ościeży okiennych styropianem gr. 3 cm – 100%
– naprawa gzymsu (zbicie tynków) oraz docieplenie gzymsu styropianem gr. 3
cm – 100%
– przyklejenie warstwy siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych - 100%
– przyklejenie drugiej warstwy siatki w dolnej strefie elewacji (2 m wysokości od
listwy startowej) - 100%
– zamontowanie ochronnych narożników wypukłych (kątowniki aluminiowe) –
100%
– nałożenie masy tynkarskiej barwionej, silikonowej na ścianach zewnętrznych,
ościeżach i gzymsie -100%
– zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – 100%
– zbicie nierówności, wykonanie izolacji, wyrównanie podłoża, wykonanie

obróbek krawędzi płyt balkonowych i wyłożenie płyt balkonowych płytkami
ceramicznymi mrozoodpornymi – 100%
– wymiana balustrad balkonowych- balustrada stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo- 100%
– wymiana przedłużeń podokiennych ogrzewaczy gazowych, kratek
wentylacyjnych itp.- 100%
– montaż zadaszenia nad wejściem do klatki- 1 szt.
– licowanie wejścia do klatki płytkami - 100%
– montaż nowej lampy i numerka policyjnego przed wejściem do klatki,
– w wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu wraz z utylizacją,
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość
- koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: II - III kw. 2018r.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Danuta Ślimak – Inspektor nadzoru REB V
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017r o godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – 314/2017 REB V Nr 39/2017
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nyskiej 36
w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz
z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Do ofert prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów
oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.