Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont łazienek

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont łazienek

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BESKO
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
tel/fax: 134673061/134673520
email: ug@besko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Besko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-24 13:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

    Remont łazienek( 1 x parter W.C. chłopcy , 1 x piętro W.C. chłopcy)  Szkoły Podstawowej w Besku  ul. Kolejowa 54

  1. 1.    Zamawiający:

GMINA BESKO

ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

2. Termin wykonania

od 02 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Parter W.C. chłopcy
-roboty rozbiórkowe ,
-roboty budowlane posadzki ,
-roboty budowlane ściany i sufit,

-roboty instalacyjne,
-kabiny WC. Z H.P.L.

Piętro W.C. chłopcy
-roboty rozbiórkowe ,
-roboty budowlane posadzki ,
-roboty budowlane ściany i sufit,

-roboty instalacyjne,
-kabiny WC. Z H.P.L.

 

4.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia :   
 Szkoła Podstawowa w Besku,  Besko,  ul. Kolejowa 54

5.Rodzaj zamówienia: Robota budowlana .

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)kompetencji  lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
    ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;

3) zdolności technicznej lub zawodowej (oświadczenie).

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna.

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
 którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Kryterium wyboru oferty:

Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.

10.Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

Remont łazienek( 1 x parter W.C. chłopcy , 1 x piętro W.C. chłopcy)  Szkoły Podstawowej w Besku  ul. Kolejowa 54

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do zapytania ofertowego ),

b)      kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

c) oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

d) parafowany projekt umowy (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego),

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Informacje dotyczące przetargu będą przekazywane na pisemny wniosek Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  

11.Miejsce i termin złożenia oferty:

- miejsce:  Urząd Gminy w Besku , ul. Podkarpacka 5 , 38-524 Besko,
                   pokój nr 7 (sekretariat) 

          - termin: do 24  listopada 2017r. do godziny 13:30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.