Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - remont w zakresie awarii w placówkach oświatowych i gminnych...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - remont w zakresie awarii w placówkach oświatowych i gminnych obiektach komunalnych

Data zamieszczenia: 2017-12-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (032) 295 67 00
Fax: (032) 262 50 32
E-Mail: um@dabrowa-gornicza.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na realizację w 2018 roku zadania pn.:

 

„Roboty remontowe w zakresie awarii w placówkach oświatowych i gminnych obiektach komunalnych”.

 

Wykonawców zainteresowanych realizacją robót awaryjnych w 2018 roku, prosimy o złożenie oferty na załączonym druku „OFERTA”.

 

Kompletna oferta winna zawierać:

-    wypełniony i podpisany druk OFERTA,

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
 • kserokopię /max. 2 szt./ referencji potwierdzających należyte wykonanie zrealizowanych dotychczas robót awaryjnych lub remontowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Załączone referencje powinny odpowiadać branżom określonym w druku OFERTA.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27.12.2017 roku w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej - Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko nr 13. Kopertę prosimy opisać tytułem:

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

OFERTA

„Roboty remontowe w zakresie awarii w placówkach oświatowych i gminnych obiektach komunalnych”.

 

NIE OTWIERAĆ przed dniem: 27.12.2017 roku

 

Zamawiający informuje, iż zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Dąbrowy Górniczej w zakładce „zamówienia publiczne”.

Każdorazowo do usunięcia zgłoszonej awarii, spośród złożonych ofert będzie wybierany Wykonawca. Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający kierował się będzie zaproponowaną w ofercie wartością 1 Rbg brutto /wartość roboczogodziny z narzutami/. Powyższe odnosi się do każdej z wymienionych branży.  

Z wybranym Wykonawcą będzie zawierana odrębna umowa na usunięcie zgłoszonej awarii. Zakres rzeczowy robót awaryjnych określony jest każdorazowo w protokole przekazania placu budowy robót awaryjnych. Rozliczenie zrealizowanych robót awaryjnych nastąpi kosztorysem powykonawczym szczegółowym, wykonanym z zastosowaniem składników cenotwórczych określonych w ofercie.

W kosztorysie powykonawczym, ceny:   

- materiałów zostaną przyjęte jako średnie /bez kosztów zakupu/ z wydawnictwa Sekocenbud z okresu zabudowy + % Kz jak w ofercie, a w przypadku braku przedmiotowych cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). + % Kz.

- sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robót +% Kp i % Zysku jw., a w przypadku braku przedmiotowych cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta
z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będzie naliczany narzut kosztów pośrednich ani narzut zysku.

 

Wysokość oferowanych przez Wykonawców składników do kosztorysowania jest stała i nie ulega zmianie w roku budżetowym tj. w przedziale czasowym: od dnia 01.01.2018 roku  do dnia 31.12.2018 roku.

 

W druku „OFERTY” Wykonawcy powinni określić branże robót w których się specjalizują.

 

Najczęściej awarie występują w następujących branżach:

 

 • instalacyjna w tym przyłącza: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania,
 • instalacyjna w tym instalacje wewnętrzne wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji,
 • instalacyjna w tym przyobiektowe stacje wymienników ciepła do celów c.o. i  cwu wraz
  z automatyką sterującą,
 • instalacyjna w tym: kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym i gazowym, automatyka sterującą pracą urządzeń grzewczych, pompy obiegowe i dozujące,
 • instalacji elektrycznych w tym: zasilania, oświetlenia, sygnalizacji, instalacja odgromowa,  przeciwoblodzeniowa;
 • instalacji sygnalizacyjnych w tym systemy przeciwpożarowe, sygnalizacyjne, monitorujące,
 • budowlana w tym roboty tynkarskie, murarskie, malarskie, płytkarskie, montaż stolarki otworowej,
 • budowlana w tym roboty dekarskie, blacharskie,

 

Zamawiający informuje, iż brak wymaganych dokumentów oraz określenia branży skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wszystkie koszty wykonania i złożenia oferty ponosi Wykonawca i nie podlegają one roszczeniom względem Zamawiającego.

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.