Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej,...

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-01-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Kamila Kucharczyk-Muller, tel. (032) 271 18 82
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-30 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy pl. Krakowskim 3of w Zabrzu.
Zakres prac obejmuje:
– montaż uziomu przed budynkiem
– wymiana instalacji WLZ (Wewnętrznej Linii Zasilania)
– montaż skrzynek licznikowo – rozdzielczych w klatce schodowej (liczniki kWh
w klatce schodowej)
– wymiana obwodów ADM z dostosowaniem do obniżonego napięcia – 24V –
piwnica, strych
– klatka schodowa napięcie 230 V z oprawami oświetleniowymi z czujnikami ruchu
– montaż trafo 230/24 / 630VA, lub ogranicznika poboru mocy
– wykonanie zasilania do mieszkań od 2P (zabezpieczenie przedlicznikowe) do s6
(skrzynka na S-301B)
– sposób wykonania instalacji elektrycznej – instalacja podtynkowa
– montaż S6 + 301B w przedpokoju mieszkań lokatorskich
– instalacje na strychu i w piwnicy wykonać w wersji hermetycznej
– montaż wyłącznika zmierzchowego przy oprawie oświetleniowej przed wejściem
do budynku
– uwzględnić roboty towarzyszące: tynkowanie bruzd, przebicia, kucie wnęk, itp.
– w wycenie prac należy uwzględnić również wywóz gruzu, załączenia napięcia
przez TAURON i plombowanie liczników kWh
– doprowadzenie zasilania do mieszkań wykonać przewodem YDYp 3x4 P/T,
obwody administracyjne YDYp 3x1,5
– podczas opracowania kosztorysu ofertowego winne być użyte aktualne Katalogi
Nakładów Rzeczowych (KNR 5-10, KNR 403/W, KNE 5-08, KNR 4-01)
– wykonawca sporządzi dokumentację związaną z protokołem powykonawczym,
pomiary, schematy instalacji elektrycznej
– w zakresie robót należy ująć wymianę przewodów elektrycznych w 100% wraz z
osprzętem
– zastosowany materiał powinien zawierać aktualne atesty i deklaracje zgodności

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak
również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB I tel. (032) 271 18 82
Kamila Kucharczyk-Muller – Inspektor ds. techniczno - administracyjnych REB I
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2018r. o godz. 8:00
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – 010/2018 REB I Nr 7/2018
Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce
schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy pl. Krakowskim 3of
w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz z Załącznikiem
Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Do ofert prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.