Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie ścian oraz wykonanie robót uzupełniających w budynku mieszkalnym Wspólnoty...

Przedmiot:

Docieplenie ścian oraz wykonanie robót uzupełniających w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-01-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

Osoba do kontaktu:
Ryszard Pankiewicz, tel. (032) 271 03 15
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-30 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Docieplenie ścian oraz wykonanie robót uzupełniających w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 15 w Zabrzu.
Zakres robot obejmuje:
Docieplenie
Olinowanie terenu
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi
Wykonanie osłon okien – 100%
Wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekanej – 100%
Demontaż i montaż rur spustowych (materiał z odzysku) – 100%
Przygotowanie ścian do robót dociepleniowych (czyszczenie, mycie); usunięcie
luźnych tynków – 100%
Montaż listwy cokołowej (startowej) – 100%
Docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropianem (grub. 15 cm) – do listwy
cokołowej (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100%
Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych (do listwy cokołowej) –
100%
Jednokrotne gruntowanie ścian – 100%
Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach - do listwy cokołowej – 100%
Wykonanie opaski z płyt chodnikowych o szerokości 0,5 m i wykończenie obrzeżami
betonowymi
Odsunięcie rur spustowych, instalacji odwodnienia dachu, o grubość zastosowanego
styropianu
Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dociepleniowych
Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (wg faktury) – 100%
Roboty uzupełniające
Naprawa lamperii na klatce schodowej
Malowania klatki schodowej
Naprawa posadzki w piwnicy
Białkowanie piwnic

Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- Termin realizacji zamówienia: II-III kwartał 2018 rok
- Informacji w sprawie zamówienia udziela REB III tel. (032) 271 03 15
Ryszard Pankiewicz - Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
- Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
- Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2018r. o godz.8.00
- Koperta powinna być oznaczona :
KONKURS OFERT
ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 008/2018 REB III Nr 01/2018
Docieplenie ścian oraz wykonanie robót uzupełniających w budynku mieszkalnym
przy ul. Czarnieckiego 15 w Zabrzu.
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie do
14 dni.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz
z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Do ofert prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę
producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.