Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2784z ostatnich 7 dni
15212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie cenowe - dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy

Przedmiot:

Zapytanie cenowe - dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy

Data zamieszczenia: 2018-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
tel. 86 4763-510
tel. 86 4765 678
Województwo: podlaskie
Miasto: Nowe Grodzkie
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2018-01-26 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie cenowe

 

 

                      Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1579).

 

Zamawiający :

Gmina Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne

NIP 722-161-23- 43 zaprasza do złożenia oferty cenowej.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich:

3 szt. – klimatyzator minimum 5 kW (sala)

1 szt. – klimatyzator minimum 3,5 kW (łazienka) – funkcja utrzymania niskiej temperatury do + 8 stopni C.

 

Ilość pomieszczeń :

- kuchnia wymiary 6m x 2,70m  w tym 1 okno o wymiarach 1,43m x 1,41m,

 -sala taneczna wymiary 16,40m x 8,84 m w tym 5 szt. okien o wymiarach 1,43m x     1,41m,

- łazienki – 2 szt. wymiary 2,80m x 1,09m  w tym 1 okno o wymiarach 1,23m x 1,14m, druga łazienka o wymiarach 2,80m x 2,30m bez okna,

- korytarz przed łazienkami o wymiarach 3,52 m x 1,60m,

- pomieszczenie na naczynia o wymiarach 2,90m x 2,80m w tym 1 okno o wymiarach 0,83m x 0,64m

 

 

Montaż i uruchomienie:

- Wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe

 Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (bezpośrednio na zewnątrz),

- W trybie ogrzewania praca klimatyzatorów przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -20°C,

- Uruchomienie klimatyzacji potwierdzone zostanie  protokołem odbioru.

Wykonawca powinien przedstawić specyfikację oferowanych parametrów klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.

Gwarancja i serwis

 • Gwarancja 36 m-cy,
 • Bezpłatne przeglądy serwisowe 2 razy w roku przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia,
 • Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.
 1. Termin realizacji zamówienia 28.02.2018 r.
 2. Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %
 3. Sposób przygotowania oferty: Wykonawca winien podać ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym– załącznik nr 1.  Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania wraz z transportem oraz montażem. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dostawa i montaż urządzeń do świetlicy wiejskiej w Nowych Grodzkich ” na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kuleszek.pl w zakładce zamówienia publiczne. Osoba do kontaktu:  Helena Uszyńska tel. 86 4763-510 w. 18 lub Marta Kulesza, tel. 86 4765 678
 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacjio działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych                           w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                                                   w każdej chwili, bez podania przyczyn.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.